20.04.2021

Lebosol Raps Mix - sve što je potrebno uljanoj repici


Uljana repica je počela da cveta, a zbog hladnog i kišovitog vremena ovaj period je produžen.Tokom cvetanja uljana repica intenzivno koristi hraniva i svaki nedostatak može imati uticaj na prinos.
Lebosol je nemačka kompanija gde je upravo uljana repica najvažnija uljana kultura (1,5 mil. Ha), a kompleks mikroelemenata Lebosol Raps Mix je namenski stvoren za uljanu repicu. Lebosol Raps Mix sadrži  mikroelemente koji su nephodni uljanoj repici. Bor (60 g/l) je važan za oplodnju, klijanje polena . Mangan utiče na sintezu masti, samim tim na sadržaj ulja. Molibden utiče na otpornost dok je sumpor važan kako u sintezi ulja tako i kao faktor otpornosti u borbi protiv bolesti. Kalcijum i bor deluju sinergistički, međusobno potpomažući usvajanje. Lebosol Raps-Mix primenjuje se u fazi butonizacije (može se mešati sa insekticidima) ili tokom cvetanja u kombinaciji sa fungicidima. Doza po ha iznosi 2-3 l.