20.06.2024

Mimas® - Čuva plodove vašeg rada

Predstavljamo preparat Mimas® (hlorantraniliprol 200 g/l), larvicidni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem iz porodice Savacoop pesticida.


Aktivna materija
_____________Aktivna materija hlorantraniliprol je najprodavanija insekticidna materija na svetu. Glavni spektar delovanja čine štetne gusenice. 

Mimas® je registrovan za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u količini primene 0,16 – 0,2 l/ha.


Primena
_____________


Preparat je kontaktnog i digestivnog (utrobnog) delovanja. Primenjuje se pred piljenje ili u toku piljenja gusenica. Pre svega je larvicidnog delovanja.

U svetu se ova aktivna materija koristi za suzbijanje najznačajnijih štetočina kao štu su: kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis), paradajzov moljac (Tuta absoluta), pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana), breskvin smotavac (Cydia molesta), krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), kupusov moljac (Plutella xylostella), pamukova sovica (Helicoverpa armigera), pamukova sovica (Helicoverpa armigera).


Karenca
_____________


Jabuka - 14 dana.Preparat možete pogledati i poručiti online u našoj internet prodavnici na linku: Mimas®