30.01.2024

NOVO - Mala pakovanja sredstava za zaštitu biljaka
Poštovani kupci, predstavljamo vam NOVO u asortimanu - mala pakovanja od 5ml sredstava za zaštitu biljaka pod brendom Savacoop Pesticidi.
Larissa® 
_____________


Aktivna materija: Spinosad 240 g/l


DELOVANJE:
Sistemični insekticid sa izraženim digestivnim, ali i kontaktnim delovanje.


PRIMENA:

Krasatvac - za suzbijanje kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis), količina primene od 0,3-0,4 l/ha ( 3-4 ml/100m2); Po pojavi privih pokretnih formi


KARENCA:
 
Krastavac 3 dana


MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA:
dva puta u toku vegetacije na istoj površini


RADNA KARENCA:
6h


PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTSTVO!

Finey®
_____________


Aktivna materija:
Abamektin 18 g/l


DELOVANJE:
insekticid i akaricid širokog sa kontaktnim i digestivnim delovanje.


PRIMENA:
Paradajz (u zaštićenom prostoru) - za suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae), u količina primene 0,75 l/ha (7,5 ml na 10 l vode) + okvašivač; pri pojavi prvih pokretnih jedinki.


KARENCA:
Paradajz 3 dana

Maksimalan broj tretiranja u toku jedne godine na istoj površini je 2 puta.


RADNA KARENCA:
48 časova


PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTSTVO!


Decaguard® 25 EC
_____________


Aktivna materija: deltametrin 25 g/l


DELOVANJE:
insekticid sa brzim kontaktnim i digestivnim delovanjem širokog spektra


PRIMENA:

Jabuke - za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella), u koncentraciji 0,02-0,03 % (2-3 ml na 10 l vode);

Pšenica – za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus) u količini primene 0,2-0,3 l/ha ( 2-3 ml na 10 l vode). Vreme primene pri pojavi prvih imaga ili kasnije u skladu sa ekonomskim pragovima štetnosti.


KARENCA:
7 dana za jabuku; 35 dana za pšenicu


RADNA KARENCA:
24 časa


PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTSTVO!

Calliope Pro® SC
_____________


Aktivna materija:
Difenokonazol 125 g/kg + Azoksistrobin 200g/l


DELOVANJE:
sistemični, translokacioni fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Azoksistrobin inhibira respiraciju, a difenokonazol inhibira sintezu ergosterola putem inhibicije enzima C14 demetilaze.


PRIMENA:

Pšenica - za suzbijanje prouzrokovača bolesti pepelnice (Blumeria graminis) i prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa (Septoria sp.), količina primene: 0,6-0,8 l/ha; Vreme primene je preventivno u toku vegetacije kada postoje uslovi za ostvarivanje zaraze, od početka vlatanja do početka cvetanja.


KARENCA:
Pšenica obezbeđena vremenom primene


RADNA KARENCA:
1 dan do sušenja depozita (6 časova)


MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA:
dva puta u toku vegetacije na istoj površini


PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTSTVO!
Sva četiri preparata možete pronaći i poručiti online na našoj online prodavnici.