08.07.2024

NOVO Šampionski hibridi uljane repice - Budi deo uspeha!

PREDSTAVLJAMO NOVE HIBRIDE: DK EXCITED I DK EXPECTATION! DK EXCITED
_____________KARAKTERISTIKAVREDNOST
STASNOSTSrednja
VISINA BILJKESrednje-visoka
POTENCIJAL ZA PRINOS10
POČETNI PORAST10
PREZIMLJAVANJE10
TOLERANTNOST NA BOLESTI10
TOLERANTNOST NA OSIPANJE10
TOLERANTNOST NA POLEGANJE10
RAZVOJ PRE ZIME10
SADRŽAJ ULJA9
OPTIMALNO VREME SETVEOptimalni rok
OPTIMALNA GUSTINA SETVE350.000 - 450.000


PREPORUKA PROIZVOĐAČIMA: 
Za maksimalne rezultate preporučujemo setvu u optimalnom roku, ipak zbog izrazitog brzog počentog porasta pogodan je i za nesto kasnije rokove setve. Donosi maksimalan prinos u dobrim uslovima i stabilan prinos na parcelama nižeg potencijala rodnosti i u lošijim uslovima proizvodnje.


KARAKTERISTIKE:
Novi standard DEKALB genetike sa poboljšanim ključnim agronomskim osobinama! Hibrid koji postiže rekordne prinose uz visok sadržaj ulja. Univerzalni hibrid za svaku njivu i sve vremenske uslove. Eksplozivni počenti rast omogućava biljkama da uđu u potpunsoti spremne u zimski period. Maksimalno optimizuje utrošak azotnih đubriva, što znači da će ostvariti stabilan ili poboljšan prinos pri količinama azota koje nisu optimalne. Dupla tolerantnost na bolesti (sclerotinia i phoma) i rezistetntost na tuyv (turnip yellow viurs) omogućavaju da biljka iznese pun potenicjal prinosa, iako postoje uslovi za zarazu. Pojačana otpornost na pucanje mahuna čini dekalb hibride jedinstvenim na tržištu. Izborom deklab hibirda štitite prinos pre i tokom žetve. 
DK EXPECTATION
_____________KARAKTERISTIKAVREDNOST
STASNOSTRana
VISINA BILJKESrednje-visoka
POTENCIJAL ZA PRINOS10
POČETNI PORAST9
PREZIMLJAVANJE10
TOLERANTNOST NA BOLESTI10
TOLERANTNOST NA OSIPANJE10
TOLERANTNOST NA POLEGANJE9
RAZVOJ PRE ZIME10
SADRŽAJ ULJA10
OPTIMALNO VREME SETVEPreporučuje se optimalni rok setve, ali daje odlične rezultate u kasnim rokovima
OPTIMALNA GUSTINA SETVE350.000 - 450.000

PREPORUKA PROIZVOĐAČIMA:

Preporučujemo ga za različite rokove setve i različite tipove zemljišta. Dk expectation smanjuje rizik u proizvodnji uljanje repice i daje vam veću slobodu u organizaciji posla.  


KARAKTERISTIKE:

Nova generacija dekalbovih ranih hibrida koji omogućava postizavnje odličnih prinosa uz prednost rane žetve i najveći sadržaj ulja. Super brzi razvoj pre zime omogućava fleksibilnu setvu i u kasnim rokovima, što omogućava odličnu zaštitu od oštećenja od insekata u ranu jesen. Odlično se prilagođava stresnim uslovima, a pogodan je i za setvu na slabijim zemljištima. Čvrsta stabljika sprečava poleganje biljaka. Hibrid veoma rano cveta i ima dug period nalivanja zrna. Hibrid je rezistentan na prouzrokovače bolesti (sclerotinia i phoma) i tuvy. Originalna i prepoznatljiva dekalb otpornost na pucanje mahuna povećava fleksibilnost u vremenu žetve uz minimalne gubitke pre i tokom žetve.
 

Više informacija o ponudi DEKALB hibrida uljane repice pročitajte u online katalogu HIBRIDI ULJANE REPICE 2024.OSOBINE DK HIBRIDA ULJANE REPICE
_____________


  • Efikasno usvajanje azota - DK Excited je hibrid koji najefi kasnije koristi azotna đubriva. To znači da će očuvati maksimalni prinos i pri nižim dozama azotnih đubriva od optimalnih. 

  • TuVY rezistentnost je osobina novih hibrida koji su otporni na Turnip Yellow Virus. Ovaj virus smanjuje prinos uljane repice od 500 do 1000 kg po ha. DK Excited i DK Expectation su rezistentni na ovaj virus što nam daje sigurnost u proizvodnji i mogućnost da ostvarimo maksimalne rezultate. 

  • Otpornost na Sclerotiniu - Pored već postojećih gena otpornosti prema sivoj truleži (Phoma), DK Excited i DK Expecation imaju dodatnu otpornosti na belu trulež (Sclerotinia). Prednost ove osobine je što su biljke u potpunosti zdrave tokom cele sezone i mogu ostvariti pun potencijal prinosa. 

  • Otpornost na pucanje mahuna je standardna odlika Dekalb genetike koja čini naše hibride jedinstvenim na tržištu. Ova osobina daje fl eksibilnost u vremenu žetve uz očuvanje prinosa. Efikasno snabdevanje azota
_____________


DK Excited je hibrid koji najefikasnije koristi azotna đubriva. To znači da će očuvati maksimalni prinos i pri nižim dozama azotnih đubriva od optimalnih. 

Nove regulative EU su usmerene na optimizaciju i smanjenja upotrebe azotnih đubriva. Kao odgovor na ovaj novi izazov stručnjaci iz kompanije Bayer su selekcijom izdvojili hibride koji daju stabilne i više prinose u odnosu na standardne hibride u uslovima kada je ograničena ishrana biljaka azotnim đubrivima (do 30 % manje od optimalnog).  

Kroz mrežu ogleda širom Evrope Bayer testira sve hibride i izdvaja one koji daju najveći prinos u optimalnim uslovima, a koji pokažu najmanji gubitak prinosa u uslovima redukovane ishrane azotnim đubrivom. Izborom DEKALB® hibrida koji efikasno koriste azot potencijal vaše njive biće očuvan i uslovima smanjenih količina azota. 


Hibridi koji će najefikasnije iskoristiti azotna đubriva su:  

  • DK Excited  

  • DK Expectation Sclerotinia (Bela trulež)
_____________


Sclerotinia spada u najčešće patogene uljane repice. Bela trulež stabla, koju izaziva gljiva Sclerotinia sclerotiorum, javlja se u svim područjima gajenja. Bolest se uglavnom javlja ukiliko se ne ispoštuje pravilan plodoreda. Gubici prinosa često mogu biti i do 30%, pa se zato bela trulež smatra jednom od najštetnijih bolesti uljane repice. 


Sclerotinia se širi putem sklerocija, koje dugo ostaju u zemljištu. Sklerocije klijaju u proleće, a spore patogena se oslobađaju u fazi cvetanja uljane repice. Spore se dalje šire i vetrom. 


Simptomi bolesti se manifestuju kao meke, vodenaste lezije na stablu, listovima i mahunama. Te lezije mogu biti pokrivene belim izraslinama poput pamuka, posebno u vlažnim uslovima. Gljiva prezimi u vidu malih, crnih struktura, takozvanih sklerocija, koje opstaju u zemljištu i po nekoliko godina. 

Preporučeni hibridi:  

  • DK Expectation  

  • DK Excited 


Sclerotinia-tolerantni hibridii DEKALB®
 Turnip Yellow virus
_____________


Napadi vašiju u jesen izazivaju prenošenje virusa u uljanoj repici. 

Turnip Yellow Virus (TuYV) postaje sve značajniji poslednjih godina. Virus se prenosi pomoću zelene breskvine vaši (Myzus persicae). Karakteristični simptomi su u vidu smanjene lisne površine, manji broj zrna u mahuni, niži sadržaj ulja, redukovan porast, kao i veći sadržaj eruka kiselina u semenu. 
Otpornost na pucanje mahuna
_____________


Manji gubici u žetvi zahvaljujući genetskoj toleranciji na pucanje mahuna.
 

Genetska otpornost na pucanje mahuna je ključna karakteristika svih DEKALB® hibrida. Ova osobina ne samo da značajno smanjuje gubitke pre i tokom žetve već i minimizira prisustvo samonikle uljane repice u narednom usevu. 
Više informacija o ponudi DEKALB hibrida uljane repice pročitajte u online katalogu HIBRIDI ULJANE REPICE 2024.

Više informacija o adekvatnoj zaštiti i folijarnoj ishrani uljane repice pročitajte u online brošuri ZAŠTITA I FOLIJARNA ISHRANA ULJANE REPICE.