18.09.2023

RAZOR B - Najbolji izbor za razlaganje žetvenih ostataka
Povećajte kvalitet i plodnost zemljišta primenom preparataRAZOR Bza razlaganje žetvenih ostataka. Transformaciju mrtve organske materije do mineralnih oblika mogu da vrše samo mikroorganizmi koji su ujedno i glavni akteri RAZOR B preparata. Bakterijski sojevi iz roda Bacillus sp. koji ulaze u sastav preparata su mineralizatori humusa, polisaharida, proteina, ugljovodonika i drugih organskih materija.
 
Bacillus sp. produkuju ekstracelularne enzime kojima efikasno razlažu organsku materiju različitog porekla.


Razor B vraća život zemljištu!
_____________

 
• efikasno razlaže organsku materiju različitog porekla,  
• obogaćuje zemljište mikroorganizmima čija je uloga da sintetišu i razlažu humus, 
• osigurava kruženje hranjivih elemenata,  
• kontroliše fitoparazite, 
• poboljšava fizičko-hemijske osobine zemljišta.
 
 
Povećajte plodnost vaše njive ili bašte na najzdraviji mogući način uz dokazano dugoročne efekte!
 


Upotreba Razor B preparata
_____________


RAZOR B se primenjuje kao rastvor za tretiranje zemljišta, žetvenih ostataka ratarskih i povrtarskih  kultura, ostataka voća i vinove loze nakon orezivanja i berbe, ostataka cveća i na početku kompostiranja svih ostataka iz poljoprivredne proizvodnje, u količini od 1-1,5 l/ha u zavisnosti od biljne kulture.


Preporuka za tretman strništa
_____________


RAZOR B se može kombinovati sa Totalnim herbicidima iz razloga što u njegov sastav ulaze sporogeni mikroorganizmi, koji su kao takvi, otporni na uticaje spoljašnjih faktora životne sredine. Spora kao konzervacijski oblik mikroorganizma će preživeti negativan uticaj sunčevog zračenja i visokih temperatura i aktiviraće se onog momenta kada bude nekom agrotehničkom operacijom uneta u zemljište (setvospremiranjem, oranjem, itd).
 
Potražite RAZOR B u obližnjim poljoprivrednim apotekama ili ga poručite preko našeg sajta na linku RAZOR B!