25.09.2023

SemennOps - Pripremi i zaštiti seme na vreme!
Ako želite da vašim biljkama omogućite prednost u startu, iz naše ponude preporučujemo Bacillomix Semennops, mikrobiološki preparat iz porodice Bacillomix preparata. Bacillomix je specijalizovan za tretman semena i sadnog materijala.
 
Bacillomix Semennops je odličan izbor bilo da se radi o setvi semena u kontejnere, sadnji lukovica i arpadžika ili rasađivanju svih tipova sadnog materijala, a sjajne rezultate pokazuje kod ratarskih kultura poput semena pšenice, kukuruza, suncokreta, lucerke i soje, gde je zabeležena i do 3 puta veća klijavost u odnosu na netretirano seme!
 
Bacillomix Semennops se može mešati sa svim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja! Svojim metabolitima bakterije iz preparata će poboljšati usvajanje hranljivih elemenata iz zemljišta, zaštititi koren od fitopatogena, što će kasnije uticati na povećanje prinosa i kvaliteta plodova. Benefiti korišćenja su mnogostruki!
 
  • Mobilizacija FOSFORA.
  • Mobilizacija KALIJUMA.
  • Sadrži stimulatore rasta biljaka mikrobiološkog porekla - gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije rasta.
  • Povećava broj klijanaca čime smanjuje gubitke u sklopu (biološka zaštita od patogena klice, naročito u lošim vremenskim uslovima).
  • Obezbeđuje dodatnu energiju semenu da preživi nepovoljne uslove u zemljištu.
  • Obezbeđuje biljku nepristupačnim nutrijentima u početnim fenološkim fazama.
 

Preporuke za primenu
_____________

 
- Sitno seme se može potopiti direktno u preparat, bez razređivanja, a razređenje ne bi trebalo da bude manje od 3%. Seme će imati bolju klijavost i do 70%, brži razvoj korenovog sistema, bolje ukorenjavanje i veću masu korenovog sistema (bočno grananje preko 50%). Takođe, preparat će sprečiti razvoj patogena oko semena.
 
- Bacillomix SemennOps se primenjuje inokulacijom semena pre setve. Preparat pospešuje klijanje, ukorenjavanje i porast biljke u početnim fenofazama. Količina primene je 100 ml za hektarsku dozu semena ratarskih kultura.
 
- Preporuka je da se lukovice cveća i arpadžika, pre sadnje potope u 3% rastvor Bacillomix SemennOps-a, samostalno ili zajedno sa insekticidima. Potopljen sadni materijal se može odmah nakon potapanja saditi ili po preporuci proizvođača insekticida (držati u rastvoru pola sata pre sadnje). Ovim tretmanom će lukovice biti zdravije (sprečiće se napad patogena u zemljištu), dugotrajnije, a cvet i list će imati intezivniju boju i duže trajati.
 
Za odlične rezultate od samog starta poručite Bacillomix SemennOps u našoj internet prodavnici!