14.07.2023

Sikario® - Prva linija odbrane od korova
Iz porodice Savacoop pesticida dolazi, sada već dobro poznati, totalni herbicid Sikario®. 

Sikario® je neselektivni, sistemični herbicid širokog spektra delovanja. Kontaktni, translokacioni i nerezidualni herbicid. Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova, kao i rizomskih travnih korova.Aktivna materija
_____________


Glifosat IPA 480 g/l (360 g/l glifosat)


Formulacija
_____________


Koncentrovani rastvor SL


Pakovanje
_____________


Sikario je dostupan u pakovanjima od 200ml, 1l, 5l i 20lFormulacija
_____________UsevDoza primeneVreme primene
Jabuka2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih korova
4-8 l/ha (40-80 ml na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih korova
8 l/ha (80 ml na 100 m2), za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova
Kada su korovi u intenzivnom porastu u voćnjacima starijim od 4 godine.
Tretiranje strništa3-8 l/ha (30-80 ml na 100 m2)Kada su korovi u intenzivnom porastu.Spektar delovanja
_____________


Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova, kao i rizomskih travnih korova.

NAPOMENA:Maksimalan broj tretiranja: dva puta na istoj površini u topku godine.

Manje količine preparata prmenjuju se pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti, ranijim fazama porasta korova, povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode, a veće količine preparata primenjuju se pri jačemintenzitetu zakorovljenosti.

✓ Ne sme se primenjivati u zasadima voća mlađim od 4 godine.
✓ Prilikom tretiranja preparat ne sme dospeti na zelene delove voća.
✓ Tretirana površina strništa ne sme se obrađivati najmanje 7 dana od dana primene.
✓ Košenje livada i pašnjaka može se obaviti posle 7 dana od dana primene, a ponovna setva trava posle 14 dana od dana primene.

Pogledajte artikal u našoj online prodavnici na stranici Sikario®