05.06.2024

Sistem Kap po kap u kukuruzu. Evo kako to radi Savacoop sa partnerima
Savacoop ima rešenje! Za gotovo sve u biljnoj proizvodnju u poljoprivredi, pa tako i u navodnjavanju „kap po kap“ u kukuruzu. To je jedan od načina kako osigurati stabilne prinose te žitarice.

Poslednjih godina se sve više takvih ogleda postavlja u svetu, a Savacoop kao jedan od lidera u snabdevanju repromaterijalom poljoprivrednika u Srbiji ne zaostaje za praćenjem savremenih tendencija.


Postavljanje ogleda ''kap po kap'' u kukuruzu
_____________


Prisustvovali smo postavljanju jednog od niza ovih ogleda u Vojvodini u okolini Kaća, a u organizaciji Savacoopa. O cilju ogleda okupljenim poljoprivrednicima je govorio predstavnik Savacoopa u sektoru navodnjavanja, Dragan Pujović.

  • Danas u Kaću sa našom partnerskom firmom Ingel Agro postavljamo ogledno polje sistema „kap po kap“ u kukuruzu. Cilj nam je da ratarima pokažemo prednosti tog sistema u navodnjavanju u ratarstvu. Prednosti su ušteda energije i mogućnost prihrane biljaka. 

Diplomirani inženjer melioracija u kompaniji „Ingel Agro“ Sonja Avramović očekuje da će i ratare kao i povrtare ranije, zainteresovati za primenu navodnjavanja „kap po kap“.
Efekti primene herbicida u kukuruzu
_____________


Na parceli je posejan Dekalbov hibrid DKC 5016 iz FAO grupe 410. Glavne osobine i prednosti tog hibrida su što je izuzetno tolerantan na poleganje i brzo otpušta vlagu.

O aspektima ogleda iz ugla borbe protiv korova prisutne je informisao Slavko Gudurić iz stručne službe Savacoopa.

  • Danas smo se okupili na parceli u Kaću kako bi, između ostalog, ispratili i efekte primene herbicida u kukuruzu iz portfolija kompanije Savacoop. Prilikom prve posete u fazi dva do tri lista nije bilo populacije korova, i u tom periodu od početka godine je bilo svega 15 do 20 mm kiše. Drugi put kada sam obišao parcelu kukuruz je bio u fazi 6 do 7 listova i tada je bio odličan momenat za primenu herbicida Cornisto pro. Reč je o izuzetno fleksibilnom herbicidu. On može da se koristi od drugog do osmog lista. U sebi ima dve aktivne materije, mezotrion i nikosulfuron, tako da u punim dozama od 1,5 litra po hektaru imamo punu dozu nikosulfurona i mezotriona za delovanje na uskolisne korove kako bismo pojačali efikasnost dodajemo i herbicid Sorgum na bazi aktivne materije rimsulfuron gde u dozi od 50 grama po hektaru imamo dodatno delovanje na rizomski sirak i na muhare. 

Inače, prema rečima stručnjaka Savacoopa, u redovnim godinama povećanje prinosa u usevu kukuruza gde je postavljen sistem „kap po kap“ je od 30-50%, a u sušnim i znatno veći. Ne bi trebalo prenebregnuti efekat cene kukuruza koja je u sušnim godina znatno veća.Eurodrip kapajuće trake 
_____________


Na parceli u Kaću postavljene su kapajuće trake „Eurodrip“. Razmak između kapljača je 20 cm. Kapacitet po 1m trake je 3 l/h. Za uspešno navodnjavanja 1 ha sistemom „kap po kap“ bunar bi trebalo da obezbedi 330 l vode po času.Iz kompanije Savacoop najavljuju da će nastaviti istraživanja kako agronomskih tako i ekonomskih parametara upotrebe sistema „kap po kap“ u kukuruzu.


Đorđe Simović