10.11.2023

Topla jesen preti razvojem patogena u zemljištu
Učestale blage zime i ovogodišnja topla jesen su prouzrokovale povećan infektivni potencijal patogenih mikroorganizama koji mikotoksinima ugrožavaju zdravstvenu ispravnost namirnica. Jedan od najpoznatijih i najopasnijih po ljudsko zdravlje je AFLATOKSIN.


Kako Razor B pomaže u borbi protiv AFLATOKSINA i drugih patogenih mikroorganizama?
_____________


Primenom mikrobiološkog preparata RAZOR B smanjuje se infektivni potencijal patogena u zemljištu.Zemljišna vlaga usled najavljenih padavina će povećati efikasnost preparata RAZOR B, tako da je sada idealno vreme za njegovu primenu u količini od 1-1,5l/ha.

Redukovana prihrana usled visokih cena mineralnog đubriva je razlog više za primenu mikrobiološkog preparata RAZOR B, koji će pomoći biljci da usvoji nepristupačne nutrijente iz zemljišnog rastvora i time će je snabdeti čak i do 30% neophodnim makro i mikroelementima.


Paljenje žetvenih ostataka i smanjeno unošenje organske materije u vidu stajnjaka loše utiče na hranidbeni bilans i strukturu zemljišta. RAZOR B će ubrzati proces humifikacije, nadoknaditi izgubljenu količinu organske materije i povećati plodnost i rastresitost zemljišta.

 

Kako Razor B deluje?
_____________


Upotrebom RAZOR B mikrobiološkog preparata postiže se:

  • Razgradnja žetvenih ostataka
  • Sinteza humusa
  • Lakša obrada zemljišta
  • Oslobađanje velike količine mineralnih materija iz žetvenih ostataka
  • Biološka kontrola fitopatogenih mikroorganizama u zemljištu
  • Povećava vodni kapacitet i povoljno utiče na strukturu zemljišta (korenov sistem narednog useva“bolje drži vlagu” a jesenje oranje je lakše jer je zemljište rastresitije)

 

RAZOR B je inovativni mikrobiološki preparat iz laboratorije Bacillomixa koja sadrži mikroorganizme mobilizatore hranljivih elemenata iz nepristupačnih organskih i mineralnih jedinjenja. Bakterije iz preparata sintetišu i razlažu humus, osiguravaju kruženje hranljivih elemenata, kontrolišu fitoparazite i poboljšavaju fizičko-hemijske osobine zemljišta. Koristi se u količini od 1-1,5 l/ha prskanjem po žetvenim ostacima, samostalno ili zajedno sa totalnim herbicidom.

Nakon unošenja u zemljište nekom od agrotehničkih operacija (ako je u tretmanu bio sa totalnim herbicidom, treba sačekati da on deluje na korov 10-14 dana), bakterije iz preparata će započeti proces razlaganja žetvenih ostataka i stvaranje HUMUSA.


RAZOR B
je polivalentan mikrobiološki preparat koji sadrži efektivne sojeve mikroorganizama, koji imaju izraženu moć kompeticije sa autohtonom mikrobnom populacijom, visok stepen sposobnosti preživljavanja i adaptacije na novonastale uslove u kojima treba da ostvari svoju najbolju efektivnost. Bakterijski sojevi koji ulaze u sastav preparata su mineralizatori humusa, polisaharida, proteina, ugljovodonika i drugih organskih materija.

 
RAZOR B je 100% je prirodan proizvod i dozvoljen je za upotrebu kako u konvencionalnoj tako i u organskoj proizvodnji.


Potražite Razor B u našoj online prodavnici!

 

Autor: Nataša Došen, master inženjer poljoprivrede, PhD