22.05.2023

Trenutno stanje u ratarskim kulturama i primena mikrobiološkog preparata GRAMINO B
Zašto sada Gramino B?
_____________


Usled nepovoljnih vremenskih uslova ovog proleća, ratari se suočavaju sa brojnim izazovima. Nakon blage zime je nastupilo hladno proleće sa dosta padavina. Setva je u pojedinim kulturama pomerena i za mesec dana, jer je temperatura zemljišta u optimalnom roku bila niska. Štetnih insektata i patogena je u izobilju gotovo na svim poljoprivrednim usevima, što je rezultat visokih temperatura u zimskim mesecima.


Pšenica
_____________


Rane sorte pšenice su na početku cvetanja uz prisustvo lisnih vaši i žitne pijavice. Bolesti lista su na početku vegetacije bile zastupljene u gotovo svim sortimentima, te je na većini parcela fungicidni tretman rađen i dva puta. Zbog niskih temperatura, fungicidi su slabije delovali.

To su ključni momenti za upotrebu mikrobioloških preparata na bazi bakterija iz roda Bacillus sp. zato što ovi preparati deluju i na nižim temperaturama, biljka ih usvaja i svojim metabolitima deluju na sistemsku otpornost gajene biljke.


Različitim mehanizmom delovanja zbunjuju patogene i sprečavaju pojavu rezistencije. Odličan su partner sintetičkom fungicidu jer produžavaju njegovo delovanje i ne mogu se sprati kišom usled usvajanja od strane biljke.

Upotreba GRAMINO B preparata u prvom tretmanu na ovoj kulturi (sa herbicidom i/ili fungicidom) je ovog proleća pokazala izuzetnu efikasnost. Čim vremenski uslovi dozvole počeće i tretmani protiv Fuzarioze klasa i insekata.

GRAMINO B u količini od 0,6-0,8 l/ha zajedno sa pesticidima će povećati njihovu efikasnost na više načina, a proizvođaču obezbediti sa manje ulaganja veći prinos:

1. Gramino B je biološki okvašivač (nema potrebe za dodavanjem hemijskog).
2. Biofungicidnim delovanjem zbunjuje patogene i sprečava pojavu rezistencije, produžava zaštitu od patogena jer bakterije kroz biljne pore ulaze u biljku i nastavljaju sa svojim životnim aktivnostima štiteći biljku do kraja vegetacije.
3. Ne može ga kiša sprati (ulazi u biljku kroz pore i transportuje se provodnim sudovima).
4. Sadrži stimulatore rasta biljaka mikrobiološkog porekla - gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije rasta.
5. Produžiće vegetaciju i nalivanje zrna.
6. Obezbeđuje biljku nepristupačnim nutrijentima.
7. Povećava prinos i kvalitet zrna (proteinski sastav).


Suncokret
_____________


Suncokret je, zavisno od setve, u feno fazi kotiledona do drugog para stalnog lista. U toku su herbicidni tretmani, koji će se kasnije nastaviti na presejanim površinama (usled štete od napada ptica).

Upotreba GRAMINO B u količini od 0,6-0,8 l/ha zajedno sa herbicidima povećava sistemsku otpornost gajene biljke na više načina:

1. Pomaže biljci da brže prevaziđe herbicidni šok.

2. Biološki okvašivač (nema potrebe za dodavanjem hemijskog).

3. Sadrži stimulatore rasta biljaka mikrobiološkog porekla - gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije rasta.

4. Obezbeđuje biljku nepristupačnim nutrijentima.

5. Biofungicidnim delovanjem zbunjuje patogene i sprečava pojavu rezistencije, produžava zaštitu od patogena jer bakterije kroz biljne pore ulaze u biljku i nastavljaju sa svojim životnim aktivnostima štiteći biljku do kraja vegetacije.

6. Povećava prinos i kvalitet zrna.

 

Preporuka je da se u suncokretu uradi i drugi tretman na početku cvetanja radi zaštite cveta od patogena.

 
Kukuruz
_____________


Kukuruz je u feno fazi 2. do 5. lista zavisno od datuma setve. Ova toploljubiva kultura je već pod stresom zbog niskih temperatura. Na pojedinim hibridima je prisutno crvenilo lista usled nemogućnosti biljke da usvoji dovoljnu količinu fosfora iz zemljišta. Zapažena je prisutnost sive repine pipe. U toku su herbicidni tretmani. Upotreba GRAMINO B u količini od 0,6-0,8 l/ha zajedno sa herbicidima povećava sistemsku otpornost gajene biljke na više načina:

 

1. Pomaže biljci da brže prevaziđe herbicidni šok.

2. Biološki okvašivač (nema potrebe za dodavanjem hemijskog).

3. Sadrži stimulatore rasta biljaka mikrobiološkog porekla - gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije rasta.

4. Obezbeđuje biljku nepristupačnim nutrijentima.

5. Biofungicidnim delovanjem zbunjuje patogene i sprečava pojavu rezistencije, produžava zaštitu od patogena jer bakterije kroz biljne pore ulaze u biljku i nastavljaju sa svojim životnim aktivnostima štiteći biljku do kraja vegetacije.

6. Povećava prinos i kvalitet zrna.

 

Preporuka je da se u kukuruzu uradi još jedan tretman zajedno sa herbicidima protiv divljeg sirka ili što kasnije da bi se obezbedila i biološka zaštita od Aspergilus sp. koji produkuju aflatoksin.Soja
_____________


Soja je u fazi kotiledona do prvog trolista. Čim vremenski uslovi dozvole počeće herbicidni tretmani. Upotreba GRAMINO B u količini od 0,6-0,8 l/ha zajedno sa herbicidima povećava sistemsku otpornost gajene biljke na više načina:

1. Pomaže biljci da brže prevaziđe herbicidni šok.

2. Biološki okvašivač (nema potrebe za dodavanjem hemijskog).

3. Sadrži stimulatore rasta biljaka mikrobiološkog porekla - gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije rasta.

4. Obezbeđuje biljku nepristupačnim nutrijentima.

5. Povećava broj kvržica na korenovom sistemu.

6. Povećava prinos i kvalitet zrna.

 

Preporuka je da se u soji uradi još jedan tretman zajedno sa herbicidima protiv divljeg sirka, ili na početku cvetanja zajedno sa folijarnim preparatima na bazi bora, radi boljeg oprašivanja. Sojevi Bacillus sp. produkuju auksin koji povećava klijavost polenove cevi.Šećerna repa
_____________


Šećerna repa je u dobroj kondiciji i u toku su herbicidni tretmani koji su prekinuti zbog padavina. Čim vremenski uslovi dozvole nastaviće se i drugi tretman protiv korova. Upotreba GRAMINO B u količini od 0,8 l/ha zajedno sa herbicidima ili prvim fungicidom na bazi bakra u nultom tretmanu protiv Cercospora beticola povećava sistemsku otpornost gajene biljke na više načina:

 

1. Pomaže biljci da brže prevaziđe herbicidni šok.

2. Biološki okvašivač (nema potrebe za dodavanjem hemijskog).

3. Ne može ga kiša sprati (ulazi u biljku kroz pore i transportuje se provodnim sudovima).

4. Sadrži stimulatore rasta biljaka mikrobiološkog porekla - gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije rasta.

5. Biofungicidnim delovanjem zbunjuje patogene i sprečava pojavu rezistencije, produžava zaštitu od patogena jer bakterije kroz biljne pore ulaze u biljku i nastavljaju sa svojim životnim aktivnostima štiteći biljku do kraja vegetacije.

6. Povećava prinos i kvalitet (veća digestija).

 

Preporuka je da se u šećernoj repi urade 3 tretmana zajedno sa fungicidima protiv Cercospora beticola.GRAMINO Bje polivalentan mikrobiološki preparat koji sadrži efektivne sojeve mikroorganizama, koji imaju izraženu moć kompeticije sa autohtonom mikrobnom populacijom, visok stepen sposobnosti preživljavanja i adaptacije na novonastale uslove u kojima treba da ostvari svoju najbolju efektivnost. Osim živih bakterijskih ćelija preparat sadrži i stimulatore rasta biljaka mikrobiološkog porekla - gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije rasta.

Mikroorganizmi stimulatori biljnog rasta (PGP) poboljšavaju snabdevanje biljke hranljivim elementima, pomažu joj u borbi protiv patogena i povećavaju njenu vitalnost i otpornost na stres. PGP mikroorganizmi utiču na rast biljke direktnimi indirektnim mehanizmima.

Direktni mehanizmi podrazumevaju učešće mikroorganizama u ciklusima hranljivih elemenata (zahvaljujući čemu se biljke lakše snabdevaju različitim makro i mikroelementima, a pre svega lako dostupnim azotom, fosforom, kalijumom i sumporom), produkciju i stimulaciju sinteze biljnih hormona  (auksina, giberelina, citokinina i abscisinske kiseline), produkciju siderofora (kojima se biljka lakše snabdeva gvožđem i brani od patogena), kao i smanjenje nivoa biljnog etilena.

Indirektni mehanizmi podrazumevaju kompeticiju sa štetnim mikroorganizmima za mesto u određenoj ekološkoj niši, produkciju antibiotika kojima se biljka brani od patogena, produkciju siderofora i cijanida, kao i sintezu enzima koji katalizuju lizu ćelijskog zida fitopatogenih gljiva.

I direktni i indirektni mehanizmi imaju pozitivno delovanje na klijavost semena, porast mlade biljke, razvoj korena i nadzemnog dela biljke, povećanje biomase biljke, povećanje težine i kvaliteta semena, kao i samog prinosa, štite biljku od patogena i abiotičkog stresa.

GRAMINO B deluje na sistemsku otpornost gajene biljke, te će joj pomoći da se lakše izbori sa stresom usled upotrebe herbicida, produžiti delovanje fungicida i sprečiti pojavu rezistencije patogena na ove hemijske materije zbog različitih mehanizama delovanja, a mineralizacijom i revitalizacijom zemljišta obezbediti biljci nutrijente koji su zarobljeni u nepristupačnim oblicima. Meša se sa svim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja, nema karencu, ne izaziva fitotoksiju i nema nikakvo neželjeno dejstvo. 100% je prirodan proizvod i dozvoljen je za upotrebu kako u konvencionalnoj tako i u organskoj proizvodnji.

Gramino B kao i ceo asortiman Bacillomix preparata potražite u našoj online prodavnici na linku Bacillomix.
 
Nataša Došen, master inženjer poljoprivrede, PhD