14.10.2022

Tretiranje jabuke Botrixom B pred berbu - za dugotrajnije čuvanje zdravih plodovaZaštita jabuke pred berbu

_____________


U skladu sa modernizacijom proizvodnje jabuke, menja se i struktura proizvođača. Do pre deset godina to su bili individualni proizvođači koji su tradicionalno uzgajali jabuku na površinama od 2 do 5 hektara. Poslednjih godina, to su proizvođači sa više od 10 ha voćnjaka i ULO hladnjačama, odnosno komercijalna poljoprivredna gazdinstva koja postepeno povećavaju površine i modernizuju proizvodnju, uvode nove tehnologije i spremni su da angažuju stručna lica. Sa druge strane, sve je veći broj kompanija koje imaju zasade veličine od 30 do 250 ha. To su savremeni intenzivni zasadi uz primenu najmodernije tehnologije gajenja. Prosečan prinos je oko 50-70 t/ha sa fokusom na maksimalni procenat prve klase jabuka, stoji u izveštaju resornog ministarstva.
 
Ulaskom u drugu i treću dekadu avgusta, u zasadima jabuke se uočava polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije jabučnog smotavca (Cydia pomonella). Kako bi se sprečilo ubušivanje gusenica u plod i nanošenje trajne štete, neophodno je primeniti insekticide. Takođe, sledi i primena fungicida za zaštitu plodova od skladišnih patogena. Jedno od rešenja je primena mikrobioloških preparata na bazi bakterija iz roda Bacillus sp.
 
Stara poslovica kaže “Jedna trula jabuka pokvari čitavo bure jabuka“ i nije daleko od istine. Jabuke pripadaju grupi voća (u koju između ostalog spadaju i kajsije, avokado, banane, borovnice, dinje i breskve) koje proizvodi etilen-gas koji pospešuje zrenje. Zato povećan nivo etilena koji oslobađa jedna trula jabuka u kesi može značajno da ubrza proces truljenja ostalih jabuka. Etilen (biljni hormon) učestvuje u sazrevanju plodova i starenju listova i cvetova. PGP bakterije, koji ulaze u sastav mikrobiološkog preparata BOTRIX B, regulišu produkciju etilena, proizvodnjom ACC deaminaze koja smanjuje nivo etilena u biljnim ćelijama, čime se zaustavlja proces starenja.
 
BOTRIX B je polivalentan mikrobiološki preparat za voćarske kulture i vinovu lozu koji sadrži efektivne sojeve mikroorganizama,Bacillus subtilis soj BS 2, Bacillus subtilis soj BS 10, iBacillus subtilis soj BS 20.  Ovi sojevi imaju izraženu moć kompeticije sa autohtonom mikrobnom populacijom i visok stepen sposobnosti preživljavanja i adaptacije na novonastale uslove u kojima treba da ostvare svoju najbolju efektivnost. Osim živih bakterijskih ćelija preparat sadrži i stimulatore rasta biljaka mikrobiološkog porekla: gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije rasta. Bakterije iz roda Bacillus su promotori rasta i antagonisti mnogim fitopatogenim mikroorganizmima.

 

 

Zašto koristiti Botrix B?

_____________

Bakterije iz preparata BOTRIX B utiču direktno i indirektno na porast biljke.
 
Direktno pospešuju rast biljke kroz:
1. proizvodnju biljnih hormona (auksina, giberelina, citokinina), ACC deaminaze
2. poboljšavanje dostupnosti hranljivih materija (fiksaciju azota i solubilizaciju fosfata) i sintezu organske kiseline i fosfataze koje će nepristupačan fosfor prevesti u biljkama pristupačnu formulu. Kalijum koji je u zemljištu zarobljen u obliku alumosilikata, zahvaljujući aktivnosti bakterija iz roda Bacillus sp., postaje pristupačan biljkama.
 
Indirektno pospešuju rast biljke kroz:
1. biološku kontrolu biljnih patogena putem kolonizacije površine korena,
2. proizvodnju ekstracelularnih litičkih enzima, siderofora, antibiotika, vodonik cijanida ili aktiviranje biljnih odbrambenih mehanizama. Lipopeptidi prave biofilm na površini biljke čime sprečavaju razvoj patogena, a enzim subtilin ometa razvoj patogena svojim jakim antibiotskim delovanjem.
 
Botrix B iz laboratorije Bacillomixa je dao rešenje za jedan od najvećih izazova u zaštiti jabuke pred berbu, a to je poštovanje karence. Ne treba zanemariti ni postojanost navedenog preparata u odnosu na fungicide, ako se uzmu u obzir visoke temperature koje su prisutne tokom cele vegetacije. I na kraju, ali ništa manje važna činjenica, primena mikrobioloških preparata kao što je Botrix B, značajno doprinosi očuvanju zdravlja ljudi i životne sredine. 

 

 

Botrix B daje odlične rezultate i u zaštiti jagode i drugih voćarskih kultura

_____________

Prvi folijarni tretman preparatom Botrix B se preporučuje na početku vegetacije. Sa primenom je potrebno nastaviti više puta do samog kraja vegetacije, a posebno u osetljivim fenološkim fazama biljaka i u stresnim uslovima izazvanim biotičkim i abiotičkim faktorima radi bržeg oporavka, gde Botrix B deluje kao antistres korektor.

 
Kako Botrix B nema karencu, može se primenjivati pred samu berbu i u toku berbe svih voćarskih kultura. Ovo je izuzetno važno za jagodu, jer je period pre, a posebno u toku berbe, veoma kritičan za plod jagode. Tada ne smeju da se koriste hemijska sredstva, pa preparat Botrix B ima ključnu ulogu za očuvanje kvaliteta ploda.
 
Pri folijarnim tretmanima jagode, bilo kojim sredstvom za ishranu i zaštitu bijlja, potrebno je dodati Botrix B u količini od 2l/ha, radi bržeg razvoja lisne mase. Botrix B je odličan partner sintetičkim fungicidima, jer će pojačati i produžiti njihovo delovanje na fitopatogene infekcije lista i stabla.
 
Mikrobiološki preparat Botrix B je potvrdu kvaliteta dobio na 89. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, gde je ocenjen sa maksimalnih 100 poena i osvojio je veliku zlatnu medalju.