12.02.2024

Trifuzo paket predstavljen poljoprivrednicima na 19. Seminaru farmera na Tari
Tradicionalno, već 19 godina na Tari u hotelu “Omorika”, Klub 100 P plus organizuje Zimski seminar farmera. Članovi kluba na ovaj skup dolaze kako bi pre proizvodne sezone saznali najvažnijie informacije u vezi sa ponudama proizvođača repromaterijala, mehanizacije i opreme, zatim, sa stanjem na tržištu žitarica i uljarica kao i pravcima agrarne politike.

Seminar na Tari je i ove zime okupio veliki broj poljoprivrednih proizvođača. U prijatnoj hotelskoj atmosferi, ali i prirodnim lepotama Tare, imali smo mogućnost da spojimo iskustvo i znanje iz predhodnog perioda.


Rešenje iz Savacoop-a za žutu crtičastu rđu
_____________


Predstavnici kompanije Savacoop i ove godine su sa prisutnima razmenili znanja i iskustva, ali i predstavili inovativna rešenja u zaštiti bilja.

Tema koju smo prezentovali na seminaru je analiza predhodne vegetacione sezone u proizvodnji strnih žita sa akcentom na kontrolu bolesti. Ta tema izuzetno je važna sa aspekta uspešne proizvodnje, jer su bolesti u velikoj meri uticale na umanjenje prinosa. Prošle godine agroekološki uslovi pogodovali su razvoju biljnih bolesti, a pogotovo žutoj crtičastoj rđi pšenice, koja se dosta rano pojavila na određenim sortama.


Stručna služba Savacoop-a redovnim praćenjem stanja na terenu na vreme je ukazivala na prisustvo te bolesti i shodno tome preporučivala adekvatne preparate. Predhodne godine prvi put smo na tržištu plasirali proizvod ili koncept za zaštitu pšenice od bolesti pod imenom Trifuzo paket. Poznavajući trenutnu situaciju ponudili smo proizvođačima paket koji je bio namenjen potpunoj kontroli bolesti. Na taj način smo držali pod kontrolom i bolesti lista, ali i klasa.

Trifuzo paket podjednako dobro se pokazao u tretmanu u vreme pojave lista zastavičara, ali i u fazi cvetanja protiv fuzarijuma. Reakcija slušalaca na Seminaru farmera na Tari bila je dobra jer su pojedinci bili i sami korisnici tog paketa, te smo na taj način dobili potvrdu kvaliteta Trifuzo paketa.''S obzirom na to da je ova oblast uvek interesantna poljoprivrednicima, često smo u kontaktu sa njima kako bi im bliže objasnili na koji način se pravilno rukuje pesticidima u cilju postizanja što bolje efikasnosti. Predavanja tokom zimskog perioda i upoznavanje proizvođača sa našim proizvodima i njihovom primenom takođe je jedan važan segment u cilju boljeg sagledavanja situacije u proizvodnji.''


''Ovakav vid komunikacije sa proizvođačima uvek je plodonosan za njih, ali i za nas. Na taj način rezmenom informacija činimo jedni druge bogatijim za znaje i iskustvo.''


O autoru

Dipl. inž. Milan Sudimac je komercijalista Stručne službe u Savacoop-u. Radi na poslovima tehničke podrške tj. pružanja saveta iz oblasti primene pesticida.