03.04.2023

Zaštita i ishrana paradajza u plasteniku posle rasađivanja
U plasteničkoj proizvodnji povrća, nakon rasađivanja biljkama je potrebno obezbediti kvalitetne uslove kako u pogledu zaštite od bolesti i štetočina tako i ishrane.

Trenutni izazovi sa kojima se sreću povrtari u ovoj fazi razvoja paradajza su oštećenja korenovog sistema i nadzemnog dela stabla kao i pojava poleganja rasada. Zbog vlažnih uslova u spoljnoj sredini otežano je provetravanje što stvara uslove za razvoj bolesti posebno ako je i zalivanje prekomerno.Preventiva je u zalivanju biljaka fungicidom Previcur® Energy SL-300ml/200 l vode, ili preko sistema kap po kap.

Insekte (prvenstveno breskvinu zelenu vaš i belu leptirastu vaš) suzbijamo upotrebom preparata Banzai® u količini od 140gr/ha folijarno ili preko sistema kap po kap 200gr/ha. Na taj način produžavamo delovanje preparata do 30 dana.

Nakon rasađivanja preporučuje se biostimulator Viva® u dozi 20l/ha, u sistemu kap po kap 2-3 puta na 10-14 dana i upotreba mikrobiološkog đubriva Biotic B u dozi od 1-1,5l/ha. U sistemu kap po kap ili folijarno 1-3l/ha u intervalima 10-14 dana tokom cele vegetacije.

Viva® sadrži huminske kiseline, polisaharide, betaine, saponine i druge aktivne biomolekule biljnog porekla. Viva poboljšava uslove za razvoj korena, uspostavlja balans izmedju vegetativnog rasta i plodonošenja.

Biotic B sadrži visoku koncentraciju bakterija Bacillus subtilis, soj BS 10 min. 6x10¹⁰ cfu/ml. Pozitivno utiče na:
- snabdevanje biljke azotom, fosforom, kalijumom, sumporom,
- ukorenjavanje i rast biljke
- mikrobiološki sastav zemljišnog rastvora
- održava biljku zdravom tokom cele vegetacije
- povećava otpornost biljaka na stres


Vladimir Dragutinović, Stručna služba Savacoop-a