Cornisto Pro® i Mentor®

Ostavljaju čisto za sobom!


Selektivnoi herbicidi namenjeni suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevu kukuruza.


Cornisto Pro (Mezotrion + Nikosulfuron) – selektivni transakcioni herbicid

Mentor (Nikosulfuron) – selektivni sistemični herbicid
Cornisto Pro®

(Mezotrion 75 g/l + Nikosulfuron 30 g/l)

Fleksibilan
✔ Gotova formulacija dve odlične aktivne supstance u idealnom odnosu
✔ Količina primene od 1,5 l/ha odgovara punim dozama mezotriona i nikosulfurona po 1ha

Kompletan
✔ Jedan tretman za suzbijanje najvažnijih širokolisnih i travnih korova u kukuruzu
✔ Usavršena formulacija sa ugrađenim okvašivačem
✔ Izuzetan spektar korova koje suzbija (divlji sirak, muhari, abutilon, pepeljuga, ambrozija i slično)

Jednostavna i bezbedna primena za vrhunske prinose
✔ Primena od 2. do 8. lista kukuruza
✔ Vrhunska selektivnost
✔ Jednostavna primena, bez komplikacija u tank-miksu

2979DC72-AF7A-404B-850B-DBD98A4CA53FSavacoop - Web prodavnica
Karijera
About Savacoop

Cornisto Pro®® se odlično uklapa u različite tehnologije zaštite kukuruza:

Ako je tretman posle setve, a pre nicanja obavezna mera (preem) Cornisto Pro®, u tom slučaju, koristi se za korekciju preostalih širokolisnih kao i suzbijanje travnih korova. Sorgum® se dodaje u slučaju da je divlji sirak dobro razvijen.

Kada je rano suzbijanje korova prioritet (3. list kukuruza)

Cornisto Pro® ima kompletan spektar delovanja, a Terazor® se dodaje da bi se produžilo zemljišno delovanje.

Mentor OD®


(Nikosulfuron 40 g/l)

Mentor OD® je standardni herbicid na bazi nikosulfurona u modernoj OD formulaciji koja omogućuje odlično prianjanje za list divljeg sirka i time bolju efikasnost.

Uspešno se kombinuje sa različitim herbicidima, u cilju proširenja spektra delovanja na širokolisne korove, npr. Dikamba® 480 SL ili Ottar® (mezotrion 480 g/l).

Za proizvođače koji žele da sami odrede dozu primene prema situaciji na parceli.

Primena do 7. lista kukuruza.
2979DC72-AF7A-404B-850B-DBD98A4CA53FAbout Savacoop
Karijera