U najboljem sastavu protiv korova u kukuruzu

Savacoop nudi mogućnosti suzbijanja korova u kukuruzu za sve tehnologije i pristupe ovom problemu!


About SavacoopAbout Savacoop

Primena posle setve, a pre nicanja

Dual®Gold 1,2 l/ha + Capone® (terbutilazin) 1 l/ha Kada u proleće ima dovoljno padavina (min. 10mm/m²) nakon primene, ovakva kombinacija daje odličan rezultat.


Muharike, divlji sirak iz semena, štir, abutilon i drugi korovi koji klijaju i niču se lako kontrolišu ovakvim pristupom.


Visok kvalitet od odabranih proizvođača

Dikamin® 600 (2,4 D u obliku soli) – doza primene 1,25 l/ha, a primena je između 3-4 lista kukuruza.
Sigurno rešenje protiv palamide, samoniklog suncokreta, čička i drugih otpornih širokolisnih korova.


Dodavanje herbicida Capone® 1l /ha pojačava delovanje na korove i pruža produženu efikasnost preko zemljišta.
Post primena

Grupa herbicida koji nude komfor u primeni i pravovremenu reakciju, bez obzira na uzrast kukuruza (primena 3-8 listova kukuruza):


Cornisto® Pro (mezotrion + nikosulfuron) gotova kombinacija, suzbija najznačajnije širokolisne i travne korove u kukuruzu. Snažno, efikasno i komforno. Doza primene 1,5 l/ha


Cornisto® (mezotrion 480 g/l) - za proizvođače koji žele da sami podese doziranje, prema situaciji na parceli.

Mentor® OD (nikosulfuron 40 g/l) – standard u suzbijanju travnih korova u kukuruzu sa odličnim delovanjem i na širokolisne korove. Odličan u kombinaciji sa herbicidom Cornisto®.


Capone® (terbutilazin 500 g/l) – herbicid koji u malim dozama, različitim vremenima primene (do 8 lista kukuruza) pruža mnogo i efikasnost bilo koje kombinacije herbicida na širokolisne korove podiže i do 30%.


Sorgum® (rimsulfuron) – odličan u kombinaciji sa herbicidom Mentor® OD u cilju boljeg suzbijanja divljeg sirka i muharika.

Karijera