10.05.2024

Aktuelna zaštita paradajza od bolesti u intenzivnom porastu u plasteničkoj proizvodnji
Paradajz u zatvorenom prostoru u zavisnosti od vremena rasađivanja nalazi se u fazi prve cvetne grane do faze promene boje ploda.

Zbog povećane vlažnosti i temperature paradajz je izložen napadima različitih bolesti od kojih su najvažnije:
 • Plamenjača  
 • Bakteriozna plamenjača
 • Siva  i bela trulež
 • Crna  pegavost
 • Uzročnici bolesti uvenuća i sušenja

Da bi pristupili adekvatnoj zaštiti jako je bitno utvrditi prave uzročnike bolesti, a pri izvođenju hemijskog  tretmana voditi računa o radnoj karenci  i karenci primenjenih fungicida jer mogu negativno uticati na insekte oprašivače i na zdravlje  ljudi.

Za zaštitu protiv plamenjače koristiti :
 • Cuprofix C Dispers --- 2,8-3 kg/ha
 • Infinito SC --- 1,2-1,6l/ha                
 • Orvego --- 0,8 l/ha                              
 • Calliope Pro --- 1-1,25l/ha              

Za zaštitu protiv bakteriozne plamenjače koristiti:
 • Cuprofix C Dispers --- 3kg/ha        
 • Kendal T --- 200 ml/100l vode        
 • Biotic B --- 2-3l/ha                         

Za zaštitu protiv sive i bele truleži koristiti:
 • Fontelis --- 2-2,4l/ha                  
 • Celus Top --- 0,8kg/ha                         
 • Rhea --- 2 l/ha

Za zaštitu protiv crne pegavosti koristiti
 • Kapoera --- 0,5l/ha
 • Calliope Pro --- 1,25l/ha

Za zaštitu protiv bolesi uvenuća i sušenja kroz sistem kap po kap
 • Numa --- 1,5l/ha
 • Bacillomix original --- 4l/haBolest uvenuća paradajza
Bakteriozna plamenjača paradajza
Intenzivan porast paradajza
Siva trulež paradajza

Plamenjača paradajza


Vladimir Dragutinović, Stručna služba Savacoop