29.04.2024

Zaštita i ishrana paprikeProizvodnja rasada paprike za proizvodnju na otvorenom, paprike za jesenju potrošnju, je u toku. U velikom broju slučajeva proizvode se autohtone (bezimene) sorte paprike za pripremu zimnice, najčešće ajvara. Zato se u čačanskom kraju ove sorte nazivaju „ajvaruša“. Proizvodnja semena u sopstvenoj režiji nosi velike rizike, ali o tome drugom prilikom.

Proizvodnja rasada je vrlo delikatan posao koji na svakom koraku krije brojna iznenađenja i nepoznanice. Proizvodnja se odvija u zaštićenom prostoru gde su temperatura i vlažnost vazduha i zemljišta idealni za razvoj biljaka i bolesti. Da bismo predupredili nevolje, potrebno je blagovremeno primeniti sledeću kombinaciju fungicida i biostimulatora na 100l vode, što je dovoljno za zalivanje 50m2 kontejnera (u razmacima od 15 dana):

    1. Radifarm 250ml – biostimulator italijanske firme Valagro. Vrlo je složenog i jedinstvenog sastava. Sadrži aminokiseline i druge forme proteina koje zajedno sa saponinima i mineralnim komponentama stimulišu brz razvoj korenovog sistema. Ovim se postiže da biljke koje se razvijaju u kontejnerima imaju reprezentativan korenov sistem. Betaini i polisaharidi koji se nalaze u sastavu proizvoda Radifarm će pripremiti biljku da vrlo brzo prevaziđe stres nakon presađivanja. Dakle, ozbiljnim  i planskim pristupom pripremamo već sada rasad za presađivanje. Ovo je proizvod za profesionalce!

    1. Previcur® Energy SL (propamokarb fosetilat 840g/l) 300ml – dobro poznati fungicid iz firme Bayer CropScience. Jedinstvenog sastava, gde se postigla sinergija fosetil-aluminijuma i propamokarb hidrohlorida kroz jedinstven molekul. Fosetil aluminijum je pravi sistemik, kreće se i ksilemom i floemom, dok je propamokarb-hidrohlorid sistemičan ksilemom (usvaja se korenom i kreće naviše). Vrlo je pouzdan za suzbijanje bolesti poleganja rasada koju prouzrokuje Pythium. Ovaj parazit je posebno agresivan dok su biljčice vrlo mlade, ali to ne isključuje njegovu pojavu i kasnije, kad je rasad viši. Zbog toga primeniti u više navrata, u razmacima od 15 dana.

  1. Bacillomix Original (Bacillus subtilis 8*108 cfu/ml) 150ml– izuzetan proizvod koji u svom sastavu ima 12 sojeva bakterije B.subtilis koja ima odlično delovanje na patogene i stimulativno na biljku. Ova bakterija se vrlo brzo razmnožava u zemljištu, zauzima životni prostor drugim mikroorganizmima. Pored antagonizma i kompeticije, Bacillus subtilis kao metabolite izlučuje u spoljašnju sredinu polipeptide (deluju fungicidno), antibiotike (deluju baktericidno) i auksine (hormone rasta). Sve skupa, u jednom proizvodu imamo nekoliko vrlo bitnih osobina koje su značajne za život biljke.

 

Ova kombinacija proizvoda pruža sigurnu zaštitu od bolesti poleganja i omogućava proizvodnju zdravog i čvrstog rasada sa izuzetno razvijenim korenovim sistemom.

 

Važna napomena: ne preterujte sa zalivanjem kontejnera (leja) i vodite računa da vam plastenici budu dobro provetreni!