15.03.2022

DUAL® Gold 960 EC - selektivni zemljišni herbicid kompanije Syngenta
Aktivna materija
_____________


Sadrži aktivnu materiju S-metolahlor iz hemijske grupe hloracetamida. Inhibira ćelijsku deobu i proces sinteze masnih kiselina čime se zaustavlja razvoj korova u ranoj fazi. Po svojim osobinama ubraja se među aktivne materije sa najdužim rezidualnim delovanjem u zemljištu.


Primena
_____________


DUAL® Gold 960 EC je selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, sirka, suncokreta, soje i šećerne repe.  

Nakon aplikacije korovi ga, tokom klijanja i nicanja, usvajaju predominanto hipokotilom i izdankom, a donekle i korenom. Kretanje ksilemom je vrlo ograničeno. Kao i kod svih drugih zemljišnih herbicida koji se usvajaju korenom, za aktiviranje je potrebna zemljišna vlaga.

Kod zemljišnih herbicida nivo efikasnosti u suzbijanju korova je u direktnoj zavisnosti od količine padavina nakon aplikacije. DUAL® Gold 960 EC je izuzetno perzistentan u zemljištu i ispoljava visoku efikasnost i u uslovima manje količine padavina. Odlikuje se izuzetnom selektivnošću bez obzira na uslove u kojima se primenjuje. Na šećernu repu može delovati zastojem u porastu, ako odmah nakon tretiranja nastupi hladno ili previše vlažno ili izrazito suvo vreme.


Doze i period upotrebe
_____________


Kod kukuruza, soje, šećerne repe herbicid se primenjuje u količini od 1,4 l/ha na humoznim zemljištima (3-5% humusa) i u količini od 1,5 l/ha na jako humoznim zemljištima (sa više od 5% humusa). Period upotrebe je posle setve, a pre nicanja useva i korova.

U zasadima suncokreta, primenjuje se u količini od 1 l/ha, odnosno 10 ml na 100 m2 na humoznim zemljištima (3- 5% humusa) i u količini od 1,2 l/ha, tj. 12 ml na 100 m2 na jako humoznim zemljištima (sa više od 5% humusa).  Period primene je posle setve, a pre nicanja useva i korova.

U zasadima sirka, za proizvodnju za zrno ili sirka metlaša, čije je seme prethodno tretirano preparatom Concep® III 960 EC, količina primene je 1,5l/ha. 


Ovaj selektivni zemljišni herbicid možete pogledati i naručiti u našoj online prodavnici na linku - DUAL® Gold 960 EC.