25.02.2021

Osigurajte zdrav razvoj Vaših strnih žita

Vest napisao/la

Alma Udovičić BASF

Nova poljoprivredna sezona je pred nama, vreme je za odluku kako da na najkvalitetniji način zaštititi useve i osigurati visoke prinose. Suzbijanje korova u strnim žitima jedna je od prvih agrotehničkih mera u vreme aktivne vegetacije u proleće. Osim prilepače (Galium sp.) i palamide (Cirsium arvense) koji su najčešći korovi zbog kojih se sprovodi herbicidni tretman, poslednjih godina beležimo porast važnosti i drugih korova kao što su bulka, kamilice, štavelj (Rumex sp.) a posebno samonikle biljke uljane repice i suncokreta.

Upravo to je razlog zbog kojeg kod odabira herbicida treba izabrati onaj koji će efikasno suzbiti sve navedene korove bez izuzetaka.  Biathlon®4D je herbicid koji suzbija korove koje drugi ne mogu i svim proizvođačima strnih žita daje više fleksibilnosti i sigurnosti. Potpuno je selektivan i može se primeniti onda kada vama to odgovara, sve do potpuno razvijenog lista zastavičara. Takođe, odlično se meša sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Može se primeniti u svim žitaricama pa tako s jednim proizvodom rešavate korove u pšenici, ječmu, tritikalu i ovsu. Osim toga potpuno je siguran i nema ograničenja ni potrebe unapred razmišljati o narednoj kulturi u plodoredu.
Pojavu svih najvažnijih bolesti ječma i pšenice beležimo već od jeseni. Odsustvo zime pogoduje širenju infektivnog potencijala i veće probleme s bolestima možemo očekivati već od ranog proleća.

Prvu fungicidnu zaštitu potrebno je primeniti na početku intenzivnog porasta, kada je pšenica u fazi drugog kolenca. To je prva linija odbrane od bolesti koje u samom startu mogu uticati na smanjenje prinosa. Za pšenicu je to intenzivan period u kojem se stvaraju elementi prinosa kao što su broj klasova po m2 i broj zrna po klasu. Zato je kod izbora fungicida važno voditi računa o tome da osim odlične zaštite od bolesti, fungicid biljci može pomoći da se lakše nosi sa stresom i to kroz pozitivan uticaj na imunitet i bolju kondiciju kao i bolju iskoristivost dostupnih hranljivih materija.

Upravo s fungicidom Priaxor® u prvom fungicidnom tretmanu postižemo sve navedeno. Siguran i snažan start. Ne smemo zanemariti ni jedinstveno svojstvo fungicida Priaxor® da štiti i novi porast. Često se u praksi prvi fungicidni tretman uradi nešto ranije nego što je idealno vreme, najčešće zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Sa fungicidom Priaxor® sigurni smo da će čak i deo lista koji nije pokriven tretmanom biti u potpunosti zaštićen, jer je jedini fungicid koji je u mogućnosti da zaštiti i novi porast._____________

Za zaštitu strnih žita u prvom prolećnom tretmanu može se vrlo uspešno koristiti i fungicid Duett® Ultra. U pitanju je preparat koji predstavlja standard u zaštiti pšenice i koji se odlikuje ne samo dokazanom efikasnošću već i izuzetno pristupačnom cenom.