23.05.2022

Parkovsko navodnjavanje: ''Smart irrigation“ za savršen pejzaž

Vest napisao/la

Bojan Vukojević
U vremenu preterane izgradnje, gde zelene površine sve češće gube bitku sa betonom, neprocenjivo je stvaranje svoje, male oaze u dvorištima naših domova. Savršeni travnjaci modro zelene boje, četinari koji stvaraju savršen hlad i u najtoplijim danima, cveće živopisnih boja, sastavni su deo našeg privatnog parčeta raja. Međutim, sve nabrojane vrste zahtevaju svakodnevnu pažnju. Reč je o prihrani i pre svega navodnjavanju, tako da je za kvalitetno održavanje parkova potreban resurs kog nemamo uvek dovoljno – vreme.

Rešenje ovog izazova donosi poseban sistem navodnjavanja, tzv. parkovsko navodnjavanje ili “LANDSCAPE IRRIGATION“. Ono može biti poluautomatizovano, automatizovano kao i najsavremenije, pametno navodnjavanje ili “smart irrigation“. Preduslov za kvalitetnu izradu funkcionalnog zalivnog sistema je dobra analiza podatka prikupljenih sa terena, kako bi se usvojilo najbolje idejno rešenje i prema njemu izradio projkat na osnovu kojeg bi se pristupilo izradi.

Savacoop u svom portfoliju ima široku paletu proizvoda za izradu sistema za navodnjavanje “Landscape“ najpoznatijeg evropskog proizvođača italijanske kompanije RAIN s.p.a.

Sedište kompanije je u Milanu, a tradicija u proizvodnji ovog vida opreme za navodnjavanje duža je od 50 godina. Stručnjaci su razvili široku paletu proizvoda koja je spremna da odgovori na svakodnevne zahteve kako korisnika rezidencijalnih površina tako i velikih javnih zelenih površina, sportskih i golf terena.

Osnovni elementi sistema za parkovsko navodnjavanje su:
∙ Vodozahvat (bunar ili gradski vodovod)
∙ Sistem za filtriranje
∙ Upravljačka jedinica (kontroler) sa elektromagnetnim ventilima
∙ Rasprskivači
∙ Creva “kap po kap


Vodozahvat
_____________


U zavisnosti od dostupnih količina vode za zalivne sisteme uvek je najbolje koristiti bunarsku vodu uz predhodnu hemijsku analizu i organoleptički sastav vode.

Jedinjenja rastvorena u vodi utiču na biljku, dok organoleptička svojstva vode, ukoliko su nepovoljna, mogu vizuelno, kao i preko neprijatnog mirisa da utiču na zalivanu površinu.

Za upumpavanje vode u zalivni sistem koriste se električne pumpe, koje su najprihvatljivije u sistemu hidropaka kako bi imali konstantni pritisak.Dolomite električna pumpa

Sistem za filtriranje
_____________


Filteri na zalivnim sistemima služe pre svega za otklanjanje mehaničkih nečistoća iz vode, kako bi sprečili oštećenja na diznama resprskivača i kapljačima. U zavisnosti od sadržaja mehaničkih nečistoća u vodi, uloške filtera treba očistititi u određenom vremenskom periodu.
Upravljačka jedinica (kontroler) sa elektromagnetnim ventilima
_____________


Kontroleri su “mozak“ sistema. Mogu biti tradicionalni, kontroleri sa daljinskim upravljanjem i kontroleri pod kontrolom softvera. Tradicionalni kontroleri su uređaji najjednostavnije konstrukcije, funkcionišu tako što uključuju sistem po unapred zadatom programu (u određeno vreme u određeno doba dana). Imaju mogućnost instalacije senzora za kišu, koji u slučaju padavina šalje signal kontroleru da odloži ciklus navodnjavanja.

Kontroleri sa daljinskim upravljanjem funkcionišu na isti način kao tradicionalni kontroleri. Jedina razlika je u tome što putem aplikacije preko mobilnog telefona bluetooth ili wi-fi konekcijom korisnik može podešavati željene parametre na programatoru, što znači da u svakom momentu iz bilo kog dela sveta može kontrolsati svoj zalivni sistem.

Grupa uređaja sa pomenutim karakteristikama u portfoliu kompanije RAIN ima zajednički naziv - RAIN VISION.
Levo: Tradicionalni kontroler sa senzorom za kišu

Desno: RAINVISION sistem PURE Vision uređaj sa solarnim napajanjem
Najsloženiji programatori ili sistem više programatora pod jednom platformom nazivamo SMART IRRIGATION SYSTEM.

U takvom sistemu kompletno odlučivanje prepušteno je softveru. On donosi odluku o pravovremenom navodnjavanju uz pomoć sistema uređaja preko kojih sakuplja podatke o vlažnosti zemljišta, temperaturi, EC i PH vrednosti u zoni korenovog sistema, verovatnoći padavina i jačini vetra.

Uređaji su međusobno povezani preko zig bee veze, a preko wi-fi ili 3G mreže, šalju podatke na cloud, odakle su putem korisničkog interfejsa dostupni korisniku na uvid. 
Podatke o optimalnoj vlažnosti zemljišta sistem uzima iz baze podataka koji su zadati za svaku biljnu vrstu i izborom biljnih vrsta u meniju, sistem dalje sam obrađuje podatke i donosi odluke. Ovakav sistem uređaja kompanije RAIN jedinstven je i ima grupni naziv RAINLOVE.

Takav način kontrole je pogodan pre svega kod velikih javnih površina sa velikim brojem biljnih vrsta jer značajno umanjuje učešće ljudskog rada a pri tome se efikasnije kontrolišu uslovi.


Elektromagnetni ventili
_____________


Elektromagnetni ventili primaju impuls preko solenoida od strane kontrolera i u zavisnosti od signala otvaraju ili zatvaraju dotok vode prema rasprskivačima i crevima kap po kap. U zavisnosti od toga da li kontroleri imaju napajanje na električnu mrežu ili preko baterija solenoidi mogu biti 24 V ili 9 V. Izrađeni su od polimera velike čvrstoće i trpe pritiske i do 12 bara.Rasprkivači
_____________


Rasprskivači raspoređuju vodu po zelenoj površini. Po načinu rasprskivanja razlikujemo sprej rasprskivače i rotacione rasprskivače. Svaki model rasprskivača ima dizne različitih veličina koje omugućavaju podešavanje željenog radijusa i potrošnje vode, kao i podešavanje ugla i putanje mlaza.

Rasprskivači se podešavaju alatima koji su praktični i vrlo jednostavni za rukovanje i prosečng korisnika. Svaki model rasprskivača ima različitu namenu u zavisnosti da li se radi o malim površinama ili fudbalskim i golf terenima.

Pri zalivanju drvanastih ili žbunastih kultura umesto rasprskivača koriste se creva kap po kap. Tada biljka ne dolazi u dodir sa vodom direktno nego preko zemljišta, jer bi kvašenje krošnje i lisnih površina stvorilo uslove za razvoj bolesti.

Kao i u svim sferama života, neprestani razvoj tehnoloških i tehničkih rešanje nije zaobišao i navodnjavanje tako da je danas put do savršenog vrta iz snova postao još kraći.Tim Savacoopa poslednjih godina postavio je veliki broj izuzetno uspešnih i funkcionalnih, tehnički izazovnih rešenja takvih sistema. Između ostalih i u distributivnom centru Savacoopa u Novom Sadu, RWA Srbija u Rumenki,u distributivnnom centru Vitorog prometa u Novom Sadu, kao i na velikom broju okućnica i salaša.