19.10.2022

Proizvodnja rasada ranog povrća

Vest napisao/la

Tine Bošković
U povrtarskim regionima završena je setva ranog povrća (zelene salate, spanaća). Ovaj deo proizvodnje se obavlja u plastenicima, u kontejnerima sa supstratom. Rasad treba brižljivo pripremiti, a to podrazumeva niz mera sve sa ciljem da se dobiju zdrave biljke, ujednačenog porasta i čvrstine sa dobrim korenom kako bi  presađivanje i kasnije ukorenjivanje bilo uspešno.  

Pošto se seme seje u sterilne supstrate, neophodno je nakon nicanja, u cilju promovisanja razvoja korenovih dlačica i razvoja obilja bočnih korenčića, kao i zaštite rasada od poleganja kontejnere zaliti sledećim radnim rastvorom:

  1. Radifarm - 250ml/100l vode – ovaj biostimulator je neophodan da bi biljke lakše prevazišle stres nakon nicanja i da bi se hraniva lakše usvajala.
  2. Bacillomix original – 500ml/100l vode – visokokoncentrovano mikrobiološko hranivo na bazi bakterija Bacillus subtilis (12 aktivnih sojeva) čiji metaboliti utiču značajno na proliferaciju korenovih dlačica i povećavanje apsorpcije iz zemljišnog rastvora. Upotrebom ovog đubriva „oživljavamo“ sterilne supstrate.
  3. Previcur® Energy SL (propamokarb fosetilat 840g/l) – 250ml/100l vode za sprečavanje poleganja rasada (Pythium sp.)

Ovaj radni rastvor je dovoljan da se zalije 50m2 kontejnera.
Zelena salata u plasteniku, Čačak, 18.10.2022. god


Kupusnjače su, za razliku od zelene salate, u ranim fazama osetljivije na bolesti poleganja i plamenjače lista.

Posebno treba voditi računa da se ne razvije plamenjača, jer se rasad zaražen plamenjačom ne može održati za dalju proizvodnju. U cilju zaštite rasada od plamenjače naizmenično koristiti folijarno Previcur® Energy SL 20ml/5lit vode/100m2 i Infinito SC 16ml/5lit vode/100m2.


Budite pripravni da vas ne iznenade štetočine (buvači, popci, lisne vaši). Dok je rasad još nizak, sasvim je dovoljno blagovremeno primeniti Savate® CS i to 5ml/5lit vode na 100m2.
Zelena salata u plasteniku, Čačak, 18.10.2022. god


Tine Bošković, dipl. inž. poljoprivrede