20.06.2023

Suzbijanje pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)
Nakon dužeg kišnog perioda, stvoreni su uslovi za razvoj najznačajnije bolesti šećerne repe – pegavoosti lista koju prouzrokuje gljiva Cercospora beticola. Najštetnija bolest šećerne repe može da dovede do ogromnih gubitaka u prinosu i digestiji šećera, pre svega zbog defolijacije kod jakih napada, što kasnije izaziva retrovegetaciju i visoke gubitke.

Zbog agresivnog karaktera parazita kao dodatak triazolima, preporučuje se obavezno dodavanje bakarnih preparata i mikrobioloških preparata na bazi Bacillus subtilis.

Savacoop preporučuje:
Kapoera0,3-0,4 l/ha + Cobox 1,5 kg/ha + Gramino B 0,8 l/ha

Kapoera – sadrži 250 g/l difenokonazola, jednog od malobrojnih triazola koji pokazuju efikasnost na ovog parazita.
Cobox – na bazi bakarnog oksihlorida daje preventivno i produženo delovanje.
Gramino B – sadrži visoku koncentraciju aktivnih sojeva Bacillus subtilis koji daju dodatno delovanje na parazita u dužem vremenskom periodu. Istovremeno imaju biostimulativni efekat u nepovoljnim uslovima.
Cerkospora – jak napad
Dobra zaštita od cerkospora je i garancija prinosa