08.02.2023

Uz pomoć DNK analize odaberite najbolja grla za vašu farmu

Vest napisao/la

Đorđe Simović
Zamislite da imate 20 ženskih teladi na farmi, a želite da ostavite 10 koje će početi davati, kroz godinu i po, više mleka od ovih drugih grla koje ćete prodati. To je izvodljivo, uz pomoć DNK analize. Takođe, ovo može da ubrza genetski progres sa poželjnim proizvodnim i zdravstvenim osobinama, kao i da da eliminiše zdravstvene i probleme u proizvodnji.
_____________

Nedavno je u Vršcu održan seminar na kome su našim farmerima predstavljena iskustva iz Češke o tome kako su unapredili sektor mlečnog i tovnog govedarstva. Seminar nazvan „Predstavljanje potencijala genetike goveda u Republici Češkoj“ pobudio je pažnju naše stručne javnosti. Odlično su ga organizovili Češka ambasada, Ministarstvo poljoprivrede Češke kao i firma “Taurus Agro konsalting” iz Vršca.

Libor Nožina iz Udruženja uzgajivača Češke i Moravske predstavio je laboratorijske mogućnosti Instituta za Imunogenetiku na analizi DNK kod svih vrsta životinja i njihovih genetskih potencijala iz korena dlake životinja.

- Laboratorija potvrđuje poreklo životinja upoređivanjem genetskih tipova roditelja i potomaka, vrši genetsku tipizaciju i verifikaciju roditeljstva za goveda, ovce, koze, svinje i pse. Laboratorija radi do 50.000 genotipizacija godišnje. U govedarstvu za holštajn rasu se uradi 1/3 analiza, 1/3 za simentalca i 1/3 za mesne rase goveda. Uzgajivačima u Češkoj nudimo setove za uzorkovanje koji se koriste za slanje prikupljenih uzoraka dlaka i čekinja u laboratoriju Genetiks za DNA izolaciju, od goveda ili svinja.

Druga mogućnost je set za uzorkovanje iz uva. Šema je sledeća: uzgaivač prvo odabere uzorak na farmi. Potom onlajn uradi narudžbinu za analizu u našem sistemu. Kada uzorak dođe u laboratoriju tamo se radi registracija uzorka. Kod uzoraka koristimo bar-kodove da bi eliminisali moguće greške. Potom laboratorija radi DNA izolaciju i sledi DNA skeniranje. Na kraju odgaivač dobije rezultat verifikacije roditeljastva i genomske vrednosti uzgoja na klaudu u našem sistemu.


Ceo proces traje oko tri nedelje i nikako ga nije moguće ubrzati. Kakve pozitivne efekte ova metoda ima najbolje pokazuje činjenica da je prosečna proizvodnja mleka kod holštajn rase u Češkoj 10.440 litara, a kod simentalca 7.900 litara mleka godišnje.

Za gentotipizaciju je potrebno počupati 30-40 dlaka iz korena repa i staviti u set za uzorkovanje. Potrebno je pripremimiti podatke o životinji sa ušnom markicom majke, oca i majčinog oca. Sa ovim podacima možemo uraditi uverenje porekla životinje.

Partner Česima u Srbiji je kompanija "Taurus Agro konsalting” osnovana 2007. godine kao firma čija je pretežna delatnost u oblasti konsaltinga i menadžmenta u mlekarskoj industriji, odnosno na farmama visoko mlečnih krava. Osim poslova u oblasti konsaltinga, registrovani su kao osnovna matična služba i distributivni centar za genetiku i seme za veštačko osemenjavanje u mlečnom i tovnom govedarstvu.

Radivoj Ćosić iz te firme kaže da bi pristupom kakav imaju Česi mogli da unapredimo naše mlečno i tovno govedarstvo.

- Česi svaku životinju pojedinačno analiziraju na DNK genomske testove. Mi kao firma “Taurus” počeli smo to da radimo komercijalno, a prvi partneri su nam najznačajniji proizvođači mleka kod nas. Probno se počelo davne 2013. sa Amerikancima, a sada radimo, kao što rekoh – komercijalno sa Česima. Analizirana životinja će dobiti podatke slično onome što možete videti u katalozima najprestižnijih bikova.Radivoj Ćosić, Taurus Agro Konsalting


Na osnovu prethodnih razgovora i obilaska Centra za veštačko osemenjavanje i reprodukciju "NATURAL" i Centra za Imuno Genetiku Udruženja uzgajivača Češke i Moravske sa predstavnicima firmi iz Srbije, organizovano je da se prvih nekoliko desetina uzoraka pramena dlake, sa svim proizvodnim podacima roditelja i kompletnim poreklom, prosledi u Češku Republiku u Centar za Imuno Genetiku. Rezultati ovih uzoraka, kod kojih proizvođeči žele da provere priplodnu vrednost počeli su polako da pristižu.Genomske vrednost uzgoja

Osim osnovnih genetskih analiza, moguće je dobiti i priplodne odgajivačke vrednosti, za svaku pojedinačnu životinju i to prema češkim SIH priplodnim vrednostima, a ukoliko farmeri žele, moguće je dobiti i analize prema američkim TPI priplodnim vrednostima.

Proizvodnja mleka u Češkoj skoncentrisana je na velikim imanjima. Najveća količina mleka dolazi sa farmi veličine od 500 do 1.000 krava. Većina muznih krava su rase holštajn, i to oko 60 odsto. Na 1.250 farmi godišnje se proizvede 3,2 milijarde litara mleka. Zanimljivo je da se približno toliko mleka u Austriji proizvede na 30.000 farmi, što ukazuje da su tamo farme sa manje grla.


Češka Republika postala je prepoznatljiva kao zemlja sa visokim kvalitetom genetike stoke, ne samo kod goveda već i kod ovaca, koza i drugih životinja, i ne samo u Srbiji već i šire, u celom regionu. Česi su godinama, još u vreme socijalizma, radili mnogo na unapređenju genetskog potencijala, a naročito su puno pažnje tome posvetili u poslednjih 30 godina. Državni instituti su više-manje privatizovani, ali su ostali povezani sa Ministarstvom poljoprivrede i drugim institucijama.

Naše govedarstvo nemoguće je u kratkom vremenu unaprediti, ali bi bilo dobro da se češki sistem i njihova iskustva primene na nekoliko farmi pa da se kroz nekoliko godina napravi analiza koliko je povećana proizvodnja mleka do čega bi ovakav pristup sigurno doveo.