29.04.2024

Zaštita i ishrana malineU većini malinogorja malina se ne nalazi u dobrom stanju. O uzrocima se može naširoko raspravljati, ali je činjenica da je veoma loše izašla iz zime, sa ubrzanom organogenezom i poremećenim fenofazama. Na velikom broju parcela su terminalni pupoljci već procvetali, bez dodatnog vegetativnog prirasta koji je glavni nosilac roda. Ako se tome doda učinak snežnih padavina sredinom aprila koje su na boljim malinjacima dovele do kršenja rodnih grančica, slika nije bajna.