17.05.2023

Zaštita i ishrana maline u ariljskom malinogorju
Nakon nestabilnog proleća je došao period sa dugo očekivanim višim temperaturama vazduha. U takvim uslovima biljke maline mogu da uspostave normalne fiziološke procese i intenzivnije usvajanje hraniva iz zemljišta. U ariljskom malinogorju (zlatiborski i moravički okrug) malina je u fazi početka cvetanja.U kojoj meri je proces cvetanja u toku zavisi od više faktora: položaja parcele, nadmorske visine, kondicije useva.


U skladu se konkretnim uslovima, u narednih 7 dana treba pristupiti sledećim merama zaštite i ishrane:

1.Calliope Pro (azoksistrobin 200g/l + difenokonazol 125g/l)1l/ha– kombinacija ova dva fungicida se pokazala kao izuzetna u suzbijanju više parazita na malini, prvenstveno Dydimella applanata (prouzrokovač kestenjaste pegavosti maline) i Phragmidium rubi-ideii (prouzrokovač rđe maline). Radi se o lokalsistemičnom, translaminarnom fungicidu. Dakle, biljka ga usvaja listom u okviru koga se kreće ksilemom i prodire sa lica na naličje lista. Time se omogućava potpuna zaštita lisne mase što i jeste cilj ove mere. Ovaj proizvod se koristi u malinama koje su namenjene za izvoz na tržište EU. Za tržište USA  umesto Calliope Pro koristiti Calliope (azoksistrobin 250g/l) u količini od 1l/ha.

2. Belagio (kaptan 800g/kg)2kg/ha - ovaj proizvod ima dobro delovanje na niz parazita koji u ovo doba godine mogu ostvariti infekcije (Dydimella, Leptoshaeria). Protektivni je fungicid, mora se naneti pre ostvarene zaraze. U ovoj količini ima izraženo spredno delovanje na Botrytis. Dobra toksikološka svojstva kaptana su prepoznata od strane kupaca i korisnika maline tako da se kaptan može koristiti sve do pred berbu.

3. Megafol - 2l/ha
– kontinuirana primena aminokiselina biljnog porekla (35%) omogućavaju prevazilaženje stresa. Cvetanje biljaka je samo po sebi stres. Megafol je već prepoznat kao standard u proizvodnji maline.

4. MC Set - 2l/habiostimulator na bazi alge Ascophyllum nodosum, sa izraženim sadržajem bora i cinka je predviđen za primenu pre cvetanja. Ekstrakti ove alge se ponašaju kao prirodni auksini (hormoni rasta) i dovode do stimulacije sekundarnog porasta.

Ozbiljni proizvođači maline znaju da druga polovina roda maline potiče iz pazušnih pupoljaka na rodnim grančicama. Ako ih na vreme pobudimo, možemo očekivati visok prinos. Bor stimuliše zametanje cvetova, fertilnost prašnika i bolju oplodnju, naročito cvetova koji još nisu otvoreni, a mangan utiče na kvalitet i uniformnost plodova. Uloga cinka je veoma značajna u fiziologiji,  sastavni je element  svih enzima koji učestvuju u metabolizmu biljaka. Treba ga primeniti blagovremeno, pre cvetanja.

5. Lebosol Robustus - 2l/ha– ovo folijarno hranivo sadrži 215g/l CaO, 100g/l bora u obliku bor etanolamina i 25g/l MgO. Predviđeno je za primenu u kulturama koje produženo cvetaju gde se u jednom trenutku na biljci mogu zateći pupoljci, otvoreni cvetovi, oprašeni cvetovi i zametnuti plodovi. Ova odlično udešena kombinacija kalcijuma i bora se pokazala kao izuzetna u jagodastom voću. Bor potpomaže usvajanje i transport kalcijuma do plodova kojima treba da dâ čvrstinu.

Preko sistema za navodnjavanje preporučujemo (pored kristalnih NPK hraniva):

Viva - 20l/haovaj biostimulator je jedinstven po svom sadržaju i osobinama. Sadrži huminske kiseline, aminokiseline, oligosaharide i vitamine, dakle sve komponente koje će biljkama omogućiti blagovremeno usvajanje hraniva, sprečiti oscilacije pH vrednosti zemljišnog rastvora i ispiranje hraniva na lakšim zemljištima (na ovakvim zemljištima malina najbolje uspeva). Istovemeno, uspostavlja dobar balans između lisne mase i cvetova (plodova).

Lako je postići bujnost zasada, to se uz pomoć azota lako dostiže, ali je to pogrešno! Malina se gaji radi plodova, a ne bujnog i lepog špalira.

Primena ovih sredstava ne isključuje primenu NPK hraniva, ali u skladu sa analizom zemljišta. Na žalost, u velikom broju slučajeva ishrana maline se radi napamet, otrsuma, tako da se teže pokretni elementi (fosfor i kalijum) nagomilavaju u zemljištu čak do štetnog nivoa. Za ovakav način ishrane teško je dati pravu preporuku izuzev primene ova dva proizvoda koji će omogućiti da nagomilana hraniva u zemljištu postanu dostupna biljkama.

Još jednom: bogatstvo i plodnost zemljišta nisu dva identična pojma!
Malina pred početak cvetanja, Malina Willamette, Virovo, Arilje, 24.5.2023.god. Foto:Tine Bošković

Malina pred početak cvetanja, Malina Willamette, Virovo, Arilje, 24.5.2023.god. Foto: Tine Bošković

Rđa na malini pred početak cvetanja, Malina Willamette, Seljašnica, Prijepolje, 16.5.2023.god.Tine Bošković, dipl. inž., Stručna služba Savacoop