28.11.2022

DKC Seme – zašto Dekalb?
Seme kukuruza Dekalb je nastalo kao rezultat stogodišnjeg gajenja, istraživanja i oplemenjivanja kukuruza. Zahvaljujući tako dugom iskustvu uspeli smo da stvorimo seme koje u različitim vremenskim uslovima daje odlične rezultate i visoke prinose.

Ključne prednosti koje su i sami proizvođači prepoznali su: snažan koren i jaka stabljika, brzo otpuštanje vlage, otpornost na bolesti i kao krajnji rezultat visoki prinosi.

U želji da stvorimo rekordere i ponesemo epitet pobednika na vašim parcelama, pažljivo smo birali hibride koji te rekordne prinose mogu da nose. Čvrsto stablo i jak koren prvi su uslov za uspešnu proizvodnju. Naime, jak korenov sistem koji se grana i spušta u velike dubine, čini biljku stabilnom čak i na jake vetrove. To mogu da potvrde i naši partneri iz Južnog Banata u kojem su i najjači udari košave. Čvrsto stablo s druge strane, omogućilo je da nađemo optimalne gustine naših hibrida, za različite njive i različite tehnologije bez bojazni od poleganja i propadanja kukuruza.

DEKALB hibride u asortimanu Savacoop-a pogledajte na linku:DEKALB hibridi kukuruza

U današnjim uslovima treba spomenuti još jednu jako važnu stvar, a to je brzo otpuštanje vlage. Sa skokom cene energenata i kukuruz trpi visoke troškove sušenja merkantilnog semena nakon žetve. Dekalb može da se pohvali hibridima sa bržim otpuštanjem vlage. Jako usađeno seme naših hibrida tako pored prinosa štedi novac prilikom sušenja zbog nižeg sadržaja vlage i vašu proizvodnju čini još profitabilnijom.


Priču o prinosu svakako prati i najvažniji deo, a to je opis hibrida.

Rezultati ogleda u jednoj od najtežih godina koja je pogodila ne samo Srbiju, nego i celu Evropu, daju nam za pravo da budemo ponosni na rad čitavog našeg tima. Hibridi DKC5075, DKC5031, DKC5092, DKC5182 ali i našto raniji DKC4897, DKC4391 i DKC4670 su bili najviši sa prinosima, ili u samom vrhu.

Prinosi nisu ni blizu sezone 2021, ali doneti 300-500 kg više prinosa u odnosu na konkuretne hibride u istim proizvodnim uslovima, to mogu samo najbolji.

Ne želimo ovom pirlikom da izdvajamo ni jedan poseban od gore nabrojanih hibrida. Naš tim je tu da pronađe najbolji hibrid za vašu njivu u skladu sa njenim kvalitetom, vašim navikama i uslovima gajenja u vašem regionu.