31.10.2022

Preporuke tretmana za usev strnih žita

Vest napisao/la

Aleksandar Jotov
Setva strnih žita je u toku, a usevi koji su posejani u optimalnim rokovima su već ponikli. Temperature su relativno visoke za ovo doba godine što pogoduje razvoju insekata.

Na usevima pšenice primećeno je prisustvo biljnih vašiju i to krilatih formi (Aphididae) kao i cikada. Obe vrste insekata, pored direktnih šteta usled sisanja sokova sa mladih listova izazivaju mnogo veće štete kao prenosioci virusa. To se posebno odnosi na cikade.

Simptomi na usevima koji su posledica zaražavanja virusima vidljivi su tek u proleće, tako da je neophodno obaviti suzbijanje već sada ako su štetočine prisutne. Napominjemo da ne postoje sredstva za zaštitu bilja koja mogu da zaštite useve od virusa, moguće je samo suzbijati prenosioce kao što su cikade i vaši. Ponekad su u jesenjem periodu potrebna i dva tretmana ako su uslovi povoljni.


Savacoop preporučuje:Savate® 5 CS 0,2 - 0,3 l/ha + Lebosol® Cereale Mix1 l/ha

Savate® 5 CS - insekticid iz grupe sintetskih piretroida sa brzim i snažnim kontaktnim delovanjem. Zahvaljujući CS formulaciji produženo je delovanje.

Lebosol® Cereale Mix – mikroelementarno đubrivo kreirano za strna žita: poboljšava usvajanje azota, otpornost na izmrzavanje tokom zime i vitalnost biljaka.
Slika levo: Proleće 2022. - virus primećen kada je već bilo kasno; Cikade na pšenici (Psamommetix alianus)
Slika desno: 
Virus crtičastog mozaika pšenice, (Wheat streak mosaic virus, WSMV)

Levo: Pšenica u Stanišiću, 26.10.2022.       Desno: Krilate forme biljnih vaši (Aphididae), Stanišić, 26.10.2022.  (foto: Slavko Gudurić) Aleksandar Jotov, dipl. inž. poljoprivrede