30.11.2022

Savacoop na Zlatiboru predstavio koncept zaštite i folijarne ishrane

Vest napisao/la

Aleksandar Jotov
Predstavljen je bogat portfolio sredstava za zaštitu bilja koji je Savacoop pripremio za novu sezonu, kao i atraktivni programi folijarne ishrane koje kompanija ekskluzivno predstavlja na našem tržištu.


U organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije od 28.11 -1.12. na Zlatiboru, u hotelu “Palisad” održano je XVII savetovanje o zaštiti bilja. Savacoop je sa svojim timom agronoma nastupio kao jedan od sponzora savetovanja i iskoristio ovu priliku za brojne sastanke i razmenu znanja i iskustava sa kolegama i poslovnim partnerima.

Predstavljen je bogat portfolio sredstava za zaštitu bilja koji je Savacoop pripremio za novu sezonu kao i atraktivni programi folijarne ishrane koje kompanija ekskluzivno predstavlja na našem tržištu.


U Kongresnoj dvorani hotela „Palisad“, gde se i odvijao program savetovanja Savacoop je prezentovao svoj koncept zaštite i folijarne ishrane soje. Koncept je usmeren na borbu sa rezistentnim korovima, ali i prilagođavanje klimatskim promenama. Suzbijanje korova kao što su štir (A.retroflexus) i ambrozija (A. artemisifolia) trenutno predstavlja najveći izazov u proizvodnji soje.


Savacoop zastupa koncept baziran na upotrebi herbicida različitih hemijskih grupa, sa rokovima primene koji su prilagođeni biološkom ciklusu najvažnijih korova. Početak je obavezni tretman nakon setve, a pre nicanja useva – Dual® Gold + Halley® SC (metribuzin 600 g/l), na taj način se suzbijaju semenski travni korovi (divlji sirak, muharike) i značajno redukuje populacija otpornih korova, pre svega štira i ambrozije.

Kod suzbijanja širokolisnih korova u vegetaciji novi koncept je baziran na herbicidu Kalif® (klomazon 480 g/l) koji ima odlično sinergističko delovanje sa preparatom Rubikon®  što daje odličnu efikasnost na ambroziju i štir. Ovoj kombinaciji dodaje se herbicid Zeus® (imazamoks 40 g/l) u cilju proširenja spektra delovanja. Koriste se polovične doze kako bi se izbegle fitotoksije, a ciljaju korovi u početnim fazama razvoja.

Suzbijanje divljeg sirka predstavlja veliki problem zbog otpornosti na herbicide iz grupe ALS inhibitora, zato treba iskoristiti soju kao usev u rotaciji gde je suzbijanje tog korova relativno lakše. Nosioci suzbijanja tog korova su: Arlo® (kletodim 240 g/l) i Kvirin® (fluazifop p butil 150 g/l). Ova dva herbicida pripadaju različitim hemijskim grupama i insistira se na njihovoj rotaciji kako bi se smanjila mogućnost rezistencije divljeg sirka.

Savacoop zastupa i kompaniju Valagro (od nedavno u sastavu agrohemijskog giganta Syngenta), vodećeg svetskog inovatora na polju biostimulatora. Poznati biostimulatori Megafol® i Yield ON oslonac su u prilagođavanju nepovoljnim uslovima sredine i postizanju stabilnih prinosa.
 
Kompanija Savacoop nastaviće sa serijom predavanja u svim krajevima Srbije kako bi proizvođačima približila nove ideje i rešenja za zaštitu različitih useva i zasada.