24.04.2023

Plamenjača korenovog vrata maline (trulež korena maline)
Najdestruktivnija bolest maline je plamenjača (trulež) korena. Posledice po malinjak su dugoročne i ne svode se samo na propadanje roda u tekućoj godini, već dovode u pitanje uopšte gajenje maline u budućnosti na parceli gde je ustanovljena.

Parazit
_____________


Bolest izaziva pseudogljiva Phytophthora rubi (Wilcox&Duncan, 2007). Ovaj parazit infekcije ostvaruje pomoću pokretnih spora (zoospora) u zemljištu. Zoospore su aktivne u zemljištu koje je zasićeno vodom. Parazit formira trajne spore (oospore). Oospore mogu vitalnost zadržati 10-15 godina.


Simptomi
_____________


Ph.rubi najpre napada koren koji usled prisustva parazita postepeno propada, ostaje bez korenovih dlačica i biva ogoljen, tačnije, preostaju samo glavne žile.
Simptomi na korenu i korenovom vratuNa preseku korena i korenovog vrata se uočava mrko, tamnomrko ili ljubičasto obojenje za razliku od zdravog korena koji na preseku ima beličastu boju.

Koren maline bez korenovih dlačica usled infekcije Ph.rubi


Na nadzemnim organima se, najpre, javljaju nekroze po obodu lista, u daljem toku bolesti listovi, rodne grančice i cvasti, kao i formirani plodovi bivaju u potpunosti sparušeni. U početku vegetacije simptomi na nadzemnim organima se teško uočavaju, ponekad i mešaju sa simptomima nedostataka mikroelemenata, npr. kalijuma.

Simptomi na listu (prvi simptom bolesti na nadzemnim organima), Arilje, Cerova, 2016.god


Tek u uslovima intenzivnog rasta i razvoja maline, usled nedostatka korenovih dlačica koje treba da usvajaju vodu i hranljive materije iz zemljišta, biljke doživljavaju kolaps. Glavni koren, bez korenovih dlačica, ne može da obezbedi dovoljno vode i hranljivih materija iz zemljišta. Ovo se dešava neposredno pred plodonošenje i tokom plodonošenja.
Simptomi plamenjače na rodnim grančicama maline, Arilje, Cerova, 2016.god


Kolaps se uočava na pojedinim biljkama u špaliru, najčešće nepravilno raspoređeno, potom se uočavaju patološke promene na okolnim biljkama, da bi do kraja berbe zasad dobio katastrofalan izgled. Simptomi su najizraženiji na najnižim delovima parcele, na delovima gde je viši nivo podzemnih voda i gde su gravitacione vode (bujice ili plavine) imale svoj tok. Često se gušenje korena maline i plamenjača mešaju u dijagnostici.

Rezultat je isti: zasad propada, s tim što plamenjača ostavlja posledice za dalju budućnost zasada.
Simptomi plamenjače maline (terminalna faza bolesti), Arilje, Cerova, 2016.god


Nekada, ukoliko su sušna leta, simptomi stagniraju i dobija se privid da je razvoj bolesti zaustavljen. Čim se stvore povoljni uslovi vlažnosti zemljišta, bolest nastavlja sa razvojem. Ovakvo mrcvarenje zasada može trajati nekoliko godina.

Simptomi plamenjače maline (terminalna faza bolesti), Arilje, Cerova, 2016.god


Mladi izdanci, koji potiču iz zaraženog korena ukoliko niknu, posle početnog porasta dobijaju karakterističan izgled pastirskog štapa. Vrh im nekrotira, uz pojavu crnog obojenja. U najvećem broju slučajeva mladi izdanci i ne niču, tako da prostor u špaliru ostaje prazan. Ponekad se dešava da mladi izdanci niknu iz nezaraženog dela korena, normalno se razvijaju i manifestuju simptome tek dogodine što stvara zabludu i uliva pogrešnu nadu u ozdravljenje zasada.
Simptomi plamenjače na mladim izdancima maline, Arilje, Radobuđa, 2016.godEpidemiologija
_____________


U prirodi se parazit održava oosporama. Idealan način za širenje je zaraženi sadni materijal. Površinskom vodom, tokom zalivanja ili nakon izlivanja reka se parazit može širiti na veće ili manje udaljenosti.

Za infekciju mu pogoduje vlažno proleće i jesen.. Dovoljno je da zemljište bude zasićeno vlagom u toku 24-48 časova u zavisnosti od osetljivosti sorte. Takođe, u uslovima zabarivanja koren maline puca i luči eksudate koji imaju svojstvo hemotaksije (privlačenja parazita ka napuklom tkivu korena). Optimalna temperatura za primarnu infekciju je 13-19oC. Na nižim temperaturama proces infekcije je moguć, ali otežan. Na visokim temperaturama i u uslovima suvog zemljišta oospore ne mogu da pucaju i izbace zoospore, a zoospore nemaju mogućnost širenja u suvom zemljištu, pošto plivaju.
 
Treba napomenuti da je dominantna sorta Willamette izuzetno osetljiva na Ph.rubi. Sve ostale sorte su u manjoj ili većoj meri osetljive na ovu bolest. Postoje klupske sorte maline (Wakefield) koje  pokazuju visoku tolerantnost na ovu bolest.


Mere suzbijanja
_____________


Suzbijanje je izuzetno kompleksno i teško, bez jasnog pozitivnog rezultata. Mnogo više pažnje treba posvetiti preventivi nego terapiji. Sažeto, suzbijanje obuhvata sledeće mere:
  1. Administrativne – regulisanje uvoza i unutrašnjeg prometa sadnog materijala
  2. Fitosanitarne – stroga kontrola proizvodnje sadnog materijala
  3. Agrotehničke – izbor parcele (birati ocedne terene sa nagibom), meliorativne mere (obezbediti parcele od gravitacionih voda, drenirati, po potrebi podići banak)
  4. Biološke – upotreba antagonista kroz sistem za navodnjavanje
  5. Hemijske – primena fungicida (hromistacida) kroz sistem za navodnjavanje
Jedino integrisanom primenom svih mera možemo postići dobar rezultat. Nijedna od navedenih mera nije sama po sebi dovoljna. U daljem tekstu biće više reči o biološkim i hemijskim merama suzbijanja plamenjače.


Biološke mere
_____________


Za kontrolu Ph.rubi se može koristiti mikrobiološki preparat Bacillomix Original. Ovaj proizvod sadrži 12 aktivnih sojeva bakterije Bacillus subtilis. Ove bakterije potiču iz najplodnijih zemljišta Srbije. S obzirom da je zemljište ishodište ovih bakterija, njihova primena preko zemljišta ima veliki značaj.

One se vrlo brzo razmnožavaju u uslovima toplog i vlažnog zemljišta, zauzimaju životni prostor drugim mikroorganizmima i tako ostvaruju antagonizam. Osim toga, kao metabolite imaju polipeptide koji direktno deluju na parazita, razarajući ćelijske membrane.

Ne manje značajna je uloga koju imaju kao biostimulatori, promovišući porast biljke.

Količina primene: 4-5l/ha (fertigacija).

Uraditi dva tretmana u uslovima vlažnog proleća, tokom aprila meseca.Hemijske mere
_____________


Primena fungicida za suzbijanje Ph.rubi ima smisla ukoliko bolest nije uzela maha, ukoliko primetimo pojedinačne zaražene biljke ili ima zaraze u susednom zasadu. Naročito je važna i celishodna primena u uslovima vlažnih proleća i jeseni. Za ovu svrhu koristimo fungicide, tačnije, hromistacide (sredstva za suzbijanje prouzrokovača plamenjača).

Na tržištu ima veliki broj fungicida za suzbijanje plamenjača, ali nemaju svi svojstva dobrog delovanja na zoospore koje su ključne za ostvarivanje zaraze. Ponajbolje delovanje na ovaj stadijum ima fluazinam koji je vrlo stabilan u zemljištu: ne ispira se lako i biljke ga ne usvajaju.

Preparat Numa (a.m.fluazinam 500g/l) se primenjuje preko sistema za navodnjavanje u količini od 1,5l/ha.

Nakon 7-10 dana izvršiti tretman preparatom Mithrax (a.m.fosetil-aluminijum 500g/kg) u količini od 4,5kg/ha.

Ovim tretmanima se onemogućavaju primarne infekcije, a smenom mehanizama delovanja sprečava razvoj rezistentnosti.

U agroekološkim uslovima Zapadne Srbije ovi tretmani su u poslednjoj dekadi aprila.

Ove tretmane ponoviti u jesen, tokom oktobra, pogotovo ako je ovaj mesec kišan i topao.

 

Da rezimiramo:

I tretman (oko 20. aprila): Bacillomix Original 5l/ha + Numa 1,5l/ha

II tretman (oko 30. aprila): Bacillomix Original 4l/ha + Mithrax 4,5kg/ha

III tretman (oko 1. oktobra): Numa 1,5l/ha

IV tretman (oko 15. oktobra): Mithrax 4,5kg/haStručna služba Savacoop-a