18.10.2023

Zaštita i ishrana jesenjeg lisnatog povrća - Zelena salata
Zelena salata
_____________


Zelena salata je kultura koja u plodosmeni kod velikog broja proizvođača povrća zauzima značajno mesto. Razlozi za ovo su čisto ekonomske prirode. I pored oscilacija cena, neuporedivo su češće situacije da ova kultura donosi značajnu dobit, od onih da je težak ili nemoguć plasman. Osim toga, to je biljka kratke vegetacije, sa relativno malim zahtevima.

Zelena salata, Baluga, Čačak, 2.10.2023.god, Foto: Tine Bošković


Ovo stvara privid da se amaterski može pristupiti njenom gajenju, što je pogrešno. Iako ima kratku vegetaciju, zelenu salatu napada nekoliko štetnih organizama koji često nanose štete koje se ne manifestuju toliko na visinu prinosa koliko na njegov kvalitet.

Izdvojićemo najvažnije:

1. Plamenjača (Bremia lactucae). – prouzrokovač plamenjače zelene salate. Javlja se u proizvodnji na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Prenosi se semenom i zaraženim biljnim ostacima. Pogoduje joj vlažna i topla jesen, mada ima široku ekološku valencu i infekcije ostvaruje u rasponu od 2oC do 30oC. Optimalna temperatura za nastanak zaraze je 10oC, tako da je proizvodnja jesenje salate najugroženija.

Najpre se zarazi donje lišće zbog najmanje provetrenosti i blizine inokuluma (često se ne poštuje plodored da salata na istu parcelu može doći posle tri godine). Pojavljuje se svetlozelene uglaste pege, oivičene nervima, najpre na starijem lišću. U okviru pega, na naličju lista, dolazi do sporulacije pri čemu se javlja beličasta prevlaka od konidiofora i konidija gljive. Ova prevlaka tokom vremena potamni.

Zarazom može biti zahvaćeno i mlađe lišće što dovodi do gubitka tržišnog kvaliteta. Često se na zaraženom tkivu, kao sekundarni parazit, razvija Botrytis cinerea, prouzrokovač sive plesni.

Simptomi plamenjače salate


2. Siva plesan (Botrytis cinerea).
– prouzrokovač sive truleži zelene salate. Redovan je pratilac svih vrsta biljne proizvodnje gde se obavlja zalivanje. Pogoduje joj vlažna i topla jesen, kao i oštećenja listova (npr. od plamenjače ili mehaničke povrede). Presudna je, ipak, povećana relativna vlažnost u sklopu biljaka, pogotovo pri tlu. Ovo se, jednostavno, ne može izbeći zbog povećanih potreba biljke za vodom.

Javlja se u manjoj ili većoj meri gotovo svake proizvodne sezone. Ova bolest se mora držati pod kontrolom zbog toga što može dovesti do katastrofalnih posledica. Nastavlja sa razvojom i nakon seče salate, tokom skladištenja, transporta i plasmana.  
Simptomi sive plesni (truleži) zelene salate


Poznavanje patogena nije jedini problem koji postoji. Brojna ograničenja u vezi sa upotrebom pesticida otežavaju zaštitu. Često su kupci, tačnije trgovinski lanci, neko ko kreira programe zaštite. U cilju suzbijanja ova dva patogena SAVACOOP nudi skoro savršeno rešenje.

U narednom periodu, bez obzira na meteorološke uslove (budite sigurni da su uslovi za pojavu bolesti ispunjeni) treba u razmacima od 7 dana obavljati tretmane sledećim sredstvima:

1. Biotic B – 2-3l/ha– mikrobiološko đubrivo na bazi aktivnih sojeva bakterije Bacillus subtilis ima biostimulativna svojstva i aktivno delovanje na brojne patogene. Metaboliti ove bakterije su brojni polipeptidi (npr. surfaktin) koji razaraju ćelijske membrane fitopatogenih gljiva. Deluje na prouzrokovače sive plesni, pepelnica i plamenjača.

Vreme za primenu ovog preparata je ovih dana idealno s obzirom da bakterijski preparati imaju bolje delovanje u uslovima povećane vlažnosti. S obzirom da je prirodnog porekla, može se koristiti do pred berbu, jer nema karencu. Ne treba zaboraviti biostimulativna svojstva ovih bakterija (PGR), tako da se nakon primene vrlo brzo uočavaju promene na biljkama u opštem izgledu, zelenijoj boji i krupnijim listovima.

Važna napomena: ovaj proizvod možete upotrebiti onda kada nijedan drugi ne sme da se primeni u zelenoj salati, tik pred berbu.

2. Infinito®SC (propamokarb hidrohlorid 625g/l + fluopikolid 62,5g/l) – 1,6l/ha – u ovom trenutku najmoćniji fungicid za kontrolu plamenjače. Kombinacija dve aktivne materije od kojih prva ima izrazitu ksilemsku sistemičnost i štiti naredni porast listova. Fluopikolid ima, takođe, ksilemsku pokretljivost i izraženu translaminarnost – kreće se sa lica ka naličju lista. Odlično deluje na miceliju ako je zaraza ostvarena – ima kurativno delovanje. Sprečava klijanje zoospora (infekciju) i sporulaciju.

Ove dve aktivne materije se međusobno upotpunjuju i onemogućavaju razvoj rezistentnosti gljive. Ovaj proizvod dolazi iz kompanije BayerCropScienece i prepoznat je od tržišta kao standard za suzbijanje plamenjače u zelenoj salati. Ima izuzetno dobra toksikološka svojstva, visoke vrednost MDK za obe a.m., i karencu od 7 dana.

3. Fontelis™ (Corteva) – 1,5l/ha – fungicid na bazi a.m. pentiopirad (SDHI) namenjen za suzbijanje sive plesni i bele truleži na zelenoj salati. Izuzetno pouzdan proizvod. Odlikuje se dobrom lepljivošću za list, brzim usvajanjem i produženim delovanjem. Toksikološki opravdan, sa visokom vrednošću MDK u zelenoj salati (15ppm). Karenca: 7 dana. Ovo je fungicid budućnosti za povrće.

4. Megafol - 2l/ha – aminokiseline biljnog porekla (35%) omogućavaju prevazilaženje stresa od niskih temperatura. U ovom trenutku niske temperature su sve one na kojima se fotosintetska aktivnost značajno smanjuje ili potpuno prestaje. Smatra se da je to 8
oC.

5.Activwave– 20l/haSastav: kaidrin, alginske kiseline, betaini. Jedinstvena, patentom zaštićena formula. Ovaj biostimulator omogućava potpuno usvajanje hraniva iz zemljišta, prevazilaženje abiotskog stresa i povećanje prinosa. Primenjuje se preko sistema za fertigaciju. Nije slučajno naveden u ovom trenutku, jer se sve češće postavlja pitanje nedozvoljenog nivoa nitrita i nitrata u zelenoj salati.Tine Bošković

Stručna služba SAVACOOP