25.04.2024

Zaštita krompira
Krompir je, za razliku od drugih gajenih biljaka, kultura koja ima najrastegnutije rokove setve (sadnje). Zbog toga je tehnologiju zaštite od korova teško definisati datumom, već se ona jasno definiše u odnosu na fenofazu razvoja.

U ravničarskim predelima, gde se nakon krompira sadi kupus za jesenju potrošnju, ne smeju se primenjivati preparati na bazi a.m. metribuzin zbog štetnog delovanja na biljke kupusa. U tom slučaju, treba primeniti Hogar(pendimetalin 330g/l) u količini 5-6l/ha. Ovaj herbicid deluje na jednogodišnje uskolisne i veliki broj vrsta jednogodišnjih širokolisnih korova. Primena treba da bude na dobro pripremljenom zemljištu, bez grudvi i neravnina, kako bi se formirao herbicidni film koji ne dozvoljava nicanje korova. Takođe, primena bi trebala da bude pred kišu, nikako po jakoj insolaciji.

U cilju proširenja delovanja na širokolisne korove, sa ovim herbicidom možemo koristiti Challenge 600 (aklonifen 600g/l). Količina primene je 2,5-4l/ha. Doza je rastegljiva i zavisi od spektra korova. Sa dozom od 4l/ha deluje i na uskolisne korove.

Važna napomena: da bi se izvršio pravilan izbor herbicida i herbicidnih kombinacija neophodno je poznavati spektar korova na parceli na kojoj se sadi krompir.  

Za korekciju, protiv korova na koje Hogar i Challenge 600 slabije deluju, koristiti Rubikon u količini od 2l/ha. Primena ovog preparata je u vreme kada je krompir visine 10-15cm, a korovi imaju 2-6 razvijenih listova. Ovaj proizvod je jedino rešenje za suzbijanje poponca i drugih vrežastih korova. Koristiti ga pred veče, nipošto po jakom suncu, kako bi se izbeglo negativno delovanje na biljke krompira.

Za suzbijanje višegodišnjih korova koristiti Arlo (kletodim 480g/l) u količini 1l/ha.
Trenutak kada možemo suzbiti poponac (Baluga, 19.4.2024.god)


Ove godine se desilo da je navodnjavanje bilo neophodno veoma rano. Nešto kasnije, neophodan je bio sistem zaštite od mraza. I dalje, neophodno je povesti računa i o zaštiti od mraza, ukoliko postoje mogućnosti. Za tu namenu se koristi agril folija.
Baluga, 19.4.2024.god. Parcela krompira sa pripremljenim agrilom i sistemom za navodnjavanje.


U brdskim i planinskim predelima, gde se nakon krompira ne sadi povrće, moguća je primena preparata na bazi a.m. metribuzin. SAVACOOP preporučuje Halley® (metribuzin 600g/l) u količini 0,875-1,75l/ha. Manje doze se primenjuju na zemljištima sa manje humusa (1,5-3%), a veće na zemljištima sa više humusa (iznad 3%). Praksa je pokazala da se zadovoljavajući rezultati u krompiru postižu sa 700g a.m. metribuzin, što znači da je optimalna doza za Halley® 1,2l/ha.

Primenjuje se posle sadnje (ne odmah), a pre nicanja krompira. Zemljište na banku treba da bude slegnuto kako bi se uspostavio dobar kontakt herbicida sa zemljišnim koloidima. Ovaj herbicid deluje na jednogodišnje korove u nicanju, ali vrlo dobro deluje i na iznikle jednogodišnje korove, pogotovo u uslovima veće vlažnosti i više temperature vazduha.

Važna napomena: sa uvoznikom ili distributerom semenskog krompira treba proveriti osetljivost posađene sorte krompira na metribuzin!
Priprema i sadnja obavljeni u dobrim uslovima – pogodno za primenu herbicida; Arilje, 15.4.2024.god. Foto: Tine Bošković

Priprema i sadnja obavljeni u odličnim uslovima – idealno za primenu herbicida; Baluga, 19.4.2024.god. Foto: Tine Bošković