30.03.2023

Zaštita i ishrana maline na početku vegetacije
Zaštita maline na početku vegetacije
_____________


U malinogorjima Zapadne Srbije (Zlatiborski i Moravički okrug) malina se nalazi u fenofazi razvoja lista (BBHC 10-11). U prethodnom periodu je bila česta promena meteoroloških uslova (kiša, sneg, grad, krupa, mraz) što je karakteristično za ovo doba godine.

Takvi uslovi pogoduju razvoju bakterijske paleži rodnih grančica maline (prouzrokovač je Pseudomonas syringae). Ovo je naročito izraženo na većim nadmorskim visinama.Simptomi bakteriozne paleži rodnih grančica maline (prouzrokovač Pseudomonas syringae), Arilje, Bjeluša, 2022.godine (Foto: Tine Bošković)


U narednih 7 dana treba obaviti prvi tretman maline sledećom kombinacijom pesticida i biostimulatora:

1. Megafol - 2l/ha – aminokiseline biljnog porekla (35%) omogućavaju prevazilaženje stresa od niskih temperatura

2. Kendal TE - 2,5l/ha - ovaj izvrstan proizvod pored 23% bakra iz bakaroksihlorida sadrži niz biološki aktivnih supstanci (saponini, glutation, oligosaharidi) upotpunjenih mikroelementima (Zn, Mn) koje povećavaju sistemsku otpornost biljke. Odlična svojstva ovog proizvoda su već prepoznata od proizvođača, tako da  postaje standard u svim kulturama gde su bakterioze teško rešiv problem.

3. Botrix B – 2l/ha – proizvod na bazi visokoaktivnih izolata bakterije Bacillus subtilis je specifikum za suzbijanje bakterioza. Posebno je efikasan u suzbijanju bakterija iz roda Pseudomonas koje su opštezastupljene u prirodi.

4. Savate® CS – 0,5l/ha – kontaktni insekticid, širokog spektra delovanja na bazi λ-cihalotrina za suzbijanje štetočina stabla.

Od ove fenofaze počinje prevencija od bakterijskih bolesti. Neophodna su dva tretmana do stabilizacije vremenskih uslova. Nakon pojave simptoma, kasno je za intervenciju!
Zasad maline na samom početku listanja, Arilje, Stupčevići, 25.3.2023.godine (foto Tine Bošković)

Ishrana maline na početku vegetacije
_____________


Jednolična ishrana (ishrana „napamet“) u dužem nizu godina je dovela zemljišta u velikom broju slučajeva u stanje degradacije. To se vidi iz brojnih analiza koje pokazuju enormno visoke vrednosti slabo pristupačnog fosfora i kalijuma. Osim toga, pH vrednost zemljišnog rastvora je često ispod 4, što biljkama onemogućava usvajanje hraniva. Bogatstvo i plodnost zemljišta nisu isto. Zemljište može biti bogato hranivima, a da ne bude plodno.

Malo površina pod malinom navodnjavamo. Pa i tamo, gde postoje sistemi za navodnjavanje, oni se koriste samo pred berbu, ili tokom berbe. Zaboravljamo da sisteme za navodnjavanje „kap po kap“ možemo iskoristiti za ishranu biljaka. Mali podsetnik: ako želimo da PK hraniva (fosfor i kalijum) budu usvojena bez ostatka i nagomilavanja u zoni korena, treba ih upotrebiti uz sledeće biostimulatore:

1. Viva – 25l/ha – huminske kiseline poboljšavaju kondiciono stanje rizosfere i stvaranje huminsko-mineralnog kompleksa materija koji biljka lako usvaja. Pored toga, sprečava kolebanja pH vrednosti zemljišta i služi kao hrana mikroorganizmima koji su vrlo značajni za rizosferu. Na lakšim zemljištima sprečava ispiranje hraniva u dublje slojeve.

2. Bacillomix original – 4l/ha – visokokoncentrovano mikrobiološko hranivo na bazi bakterija Bacillus subtilis (12 aktivnih sojeva) čiji metaboliti utiču značajno na proliferaciju korenovih dlačica i povećavanje apsorpcije iz zemljišnog rastvora.

Primena ovih biostimulatora je obavezna u početku vegetacije pa sve do cvetanja. Pun smisao se dobija primenom ove kombinacije u tri navrata u razmaku od 15 dana. Primenu obaviti na vlažno zemljište kako bi biostimulatori dospeli „u sendvič“ (voda-biostimulatori-voda).

Tine Bošković, stručna služba Savacoop-a