05.05.2023

NOVO - Lebosol® Calcium-Forte, Bor, Nutriplant i Robustus SC u pakovanju od 200 ml
Poštovani kupci, predstavljamo vam novitet u našem asortimanu.

U pitanju su tečna đubriva renomiranog nemačkog proizvođača Lebosol - Calcium-Forte, Bor, Nutriplant i Robustus SC u novim pakovanjima od 200 ml.
Lebosol® Calcium-Forte SC 200ml
_____________


Lebosol® Calcium-Forte SC Tečno đubrivo sa mikroelementima.

KARAKTERISTIKE:

Oblik formulacije: suspenzija; miris: bez mirisa;
pH 7,0-8,0

Sastav:1,5% ukupan sadržaj mangana u obliku mangan-karbonata (20 g/l Mn) 0,7% ukupan sadržaj cinka u obliku cink-oksda (10 g/l Zn). U sastav ulazi i: 13,5 % vodorastvorljivog kalcijuma u obliku kalcijum-formijata (19% CaO=260 g/l).

PRIMENA:

U svim kulturama: Kako bi se obezbedila potreba kultura za kalcijumom. Preporuka: 3 - 8 l/ha (u kombinaciji sa folijarnim đubrivima uz utrošak minimalno 500l vode). U slučaju aplikacije pomoću leđnih prskalica koncentracija primene je 1%.

Jabučasto, koštičavo, bobičasto voće, vinsko gržđe, krompir, plodovito povrće, lisnato povrće i kupus.
Lebosol® Bor 200ml
_____________


Lebosol®-Bor sadrži Bor-etanolamin 11% vodorastvorljivog bora (B) u obliku bor-etanolamina (150 g/l B).

PRIMENA:

U svim kulturama: Kako bi se obezbedila potreba kultura za borom Preporuka: 0,5 - 3 l/ha (u kombinaciji sa folijarnim đubrivima uz utrošak 200-400l vode). U slučaju aplikacije pomoću leđnih prskalica koncentracija primene je 0,5%).

Jabučasto voće, koštičavo voće, jagode, krompir, kukuruz, grožđe, povrće, kupus, lisnato i lukovičasto povrće, šećerna repa.

KARAKTERISTIKE:

Fizičke osobine: Oblik formulacije: rastvor. Boja: zelena. pH: 7,9-8,1
Lebosol® Nutriplant 200ml
_____________


Lebosol® Nutriplant EC ĐUBRIVONPK đubrivo 8-8-6 u vidu rastvora sa izbalansiranim sadržajem mikroelemenata za folijarnu primenu.

Sastav:8 % ukupan azot (95 g/l N), (1,7 % u obliku NH4-N , 0,7 % u obliku NO3-N, 5,6 % u obliku NH2-N)8 % vodorastvorljiv fosfor (95 g/l P2O5)6 % vodorastvorljiv kalijum (75 g/l K2O).

Sadržaj mikroelemenata: 0,01 % B; 0,005 % Cu*; 0,01 % Mn*; 0,01 % Zn* (* u obliku helata EDTA). Svi mikroelementi se nalze u vodorastvorljivom obliku.

PREPORUKE:

U svim kulturama u cilju snabdevanje biljke neophodnim makro i mikro elementima koji omogućavaju energetsku stabilnost, vitalnost, kvalitet procesa fotosintezeU svim kulturama U svim kulturama 3 - 7 l/ha uz utrošak minimalno 200l vode, naročito poštovati prilikom tretmana osetljivih kultura i prilikom proizvodnje u zaštićenom prostoru (0,25-0,5). Nije preporučljiva primena tokom cvetanja.U slučaju stresa i nepovoljnih uslova preporučena doza primene je 5l/ha

PRIMENA:

Ratarske kulture, uljarice, voćarske kulture, povrtarske kulture.

Mešanje sa đubrivima koja sadrže kalcijum, magnezijum i mangan nitrat nije preporučljivo.Lebosol® Robustus SC 200ml
_____________


Lebosol® Robustus SC7,0 % ukupan sadržaj bora (100 g/l B).

Takođe sadrži i: 14,6% kalcijuma u obliku kalcijum-oksida (215 g/l CaO) 1,70% ukupan sadržaj magnezijuma u obliku magnezijum-oksida (25 g/l MgO).

PRIMENA:

U svim kulturama: Kako bi se obezbedila potreba kultura za borom i kalcijumom Preporuka: 0,5 - 3 l/ha u kombinaciji sa folijarnim đubrivima uz utrošak minimalno 200l vode.U slučaju aplikacije pomoću leđnih prskalica koncentracija primene je 0,5%.

Jabučasto voće, koštičavo voće, jagode, žitarice, krompir, Kukuruz, grožđe (vinsko), povrće, kupus, lisnato povrće, lukovičasto povrće.

KARAKTERISTIKE:

Fizičke osobine:
Oblik formulacije: suspenzija;
miris: bez mirisa;
pH 8,5